POČETNA STRANA

Vaš komentar

KONTAKT

POSTOJEĆI KOMENTARI


VESTI:

2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002

ZATAŠKANO:

2001
1998
1996
1972 Izvoz bebaLITERATURA

STATISTIKA

AKTI 

 • ISTINA

 • Vlasti, pojedinci koji se reklamiraju kao predstavnici i predvodnici roditelja, kao i režmski copy/paste mediji u javnosti godinama šire neistine da ne postoji zakon po kome bi se procesuirala krivična dela krađa beba, ili otmica beba.

  Ovo su decenijama važeći članovi Krivičnog zakonika Republike Srbije i sami zaključite da li se mogu, ili ne mogu krivično goniti počinioci otmice naše dece, ili to pravosudni i istražni organi svesno ili po nečijem nalogu ne čine, kršeći i sami zakone i pridružujući se otmičarima naše dece:


  Otmica

  Član 134

  (1) Ko silom, pretnjom, obmanom ili na drugi način odvede ili zadrži neko lice u nameri da od njega ili drugog lica iznudi novac ili kakvu drugu imovinsku korist ili da njega ili koga drugog prinudi da nešto učini, ne učini ili trpi, kazniće se zatvorom od dve do deset godina.
  (2) Ko radi ostvarenja cilja otmice preti ubistvom ili teškom telesnom povredom otetom licu, kazniće se zatvorom od tri do dvanaest godina.
  (3) Ako je oteto lice zadržano duže od deset dana ili je prema njemu postupano na svirep način ili mu je teško narušeno zdravlje ili su nastupile druge teške posledice ili ko delo iz stava 1. ovog člana učini prema maloletnom licu, učinilac će se kazniti zatvorom od tri do petnaest godina.
  (4) Ako je usled dela iz st. 1. do 3. ovog člana nastupila smrt otetog lica ili je delo izvršeno od strane grupe, učinilac će se kazniti zatvorom od pet do osamnaest godina.
  (5) Ako je delo iz st. 1. do 3. ovog člana izvršeno od strane organizovane kriminalne grupe, učinilac će se kazniti zatvorom od najmanje pet godina.


  Promena porodičnog stanja

  Član 192

  (1) Ko podmetanjem, zamenom ili na drugi način promeni porodično stanje deteta, kazniće se zatvorom od šest meseci do pet godina.
  (2) Ko zamenom ili na drugi način iz nehata promeni porodično stanje deteta, kazniće se zatvorom do tri meseca.

  (7. mart 2017.)


 • DOSTA JE BILO POLITIČKIH TRIKOVA I IMITACIJA ISTRAGA I PRAVDE

 • Komisije i slična tela sačinjena od političara i nazovi eksperata iz institucija države, tj. one strane koja je uz pregršt materijalnih dokaza opravdano osumnjičena od hiljade naših porodica da je otimala bebe iz porodilišta u Srbiji i bivšim Jugoslavijama, ne mogu upravljati i nadzirati proces razotkrivanja lanca trgovine ljudima, isto kao što to ne mogu činiti ni svi oni koji su učestvovali u nametanju tzv. novog zakona kojim bi se legalizovala takva trgovina ljudima, u šta spadaju i nevladine organizacije, kao i grupe samozvanih predvodnika i predstavnika roditelja koje su se zalagale i učestvovale u izradi bilo koje verzije tog leks specijalisa.

  "Osnovna načela" naših porodica koje možete naći na našem sajtu kradjabeba.org i svi navedeni zahtevi u njima su jedini pravedan način rešavanja "afere krađa beba". Svaki pokušaj samih vlastodržaca i pojedinaca bliskih vlastima da smisle imitaciju tog našeg rešenja su direktan odraz nespremnosti da se zaista konačno rasvetle otmice naše dece.

  Sve dok se ne ispune apsolutno svi naši zahtevi iz "Osnovnih načela" koje smo dostavili vlastima mnogo puta proteklih godina, gledaćemo pozorišne predstave za javnost, medijske šou programe i spinove o kradji beba, kao i besmislene imitacije rešenja poput odluka Anketnog odbora iz 2006. godine koje imaju za cilj da prikriju ove zločine protiv čovečnosti koji su izvršeni nad našim porodicama i našim narodom.

  Čak i kada se najzad prihvate svi zahtevi iz "Osnovna načela" naših porodica, predstoji nam ogromna borba sa istražnim i drugim organima države koji su direktno osumnjičeni da su vršili otmice naše dece da sami o sebi prikupljaju dokaze i sami sebi sude. Zato niko osim naših porodica ne može biti taj nadzorni organ koji će imati moć da prinudi državne organe da valjano rade svoj posao, kao što je i detaljno navedeno u tekstu naših "Osnovnih načela".

  "Svako odbijanje i odlaganje ispunjenja ovih naših zahteva smatraćemo opstrukcijom nadležnih i odgovornih lica i dodatnim pokušajima prikrivanja krivičnih dela i saučešća u zločinu, koji će se kad tad naći na spisku za krivično gonjenje."

  Za krađu beba se znalo još 1972. godine kada je o tome pisala štampa, a ti članci se mogu pročiti i danas na ovim stranicama. Istrage država nije do sada pokrenula! Zato mi samo nama samima možemo verovati, a državnim organima ne - jer oni su trgovali našim otetim živim bebama.
  KURIR, 27.5.2015.
  Nikada ne treba odustati: Majka zagrlila sina nakon što je 41. godinu mislila da je mrtav!

  Trevis Toliver, koji priča samo engleski, nije mogao da komunicira sa svojom majkom Čileankom, Neli Rejes, ali par se čvrsto zagrlio pri prvom susretu na aerodromu u Čileu.

  Pre 41. godinu, Rejes (61) je bolničko osoblje kazalo je da njen sin ima male šanse za preživljavanje, a samo nekoliko sati posle toga i da je umro.

  dalje >


  KRADJABEBA.ORG, 16.2.2015.
  OSNOVNA NAČELA PORODICA UKRADENIH BEBA
  za otkrivanje gde se nalaze naša oteta deca, pošto ih među mrtvima nema

  Zahtevamo od svih organa Republike Srbije:

  1. otklanjanje političke blokade svih institucija...
  2. hitnu istragu svih naših slučajeva i njihovo procesuiranje bez mešanja stranih i međunarodnih institucija i sudova...
  3. procesuiranje svih slučajeva pod punom krivičnom odgovornošću...
  4. procesuiranje svih odgovornih lica...
  5. hitno privođenje i određivanje pritvora tokom istraga svim osumnjičenim licima...
  6. ubrzavanje sudskih postupaka izdavanjem posebnih propisa...
  7. da jednaka prava u istražnim i sudskim radnjama uživaju svi članovi porodica žrtava...
  8. da se zbog manipulacija sa institucijom "zaštićenog svedoka", "svedoka saradnika" i sličnih pravnih odrednica novijeg datuma kojima se osumnjičeni oslobađaju krivične odgovornosti, ona u potpunosti izuzme...
  9. odbacivanje biometrije i DNK metoda...
  10. formiranje stalnog specijalnog odeljenja i jedinice MUP-a...
  11. hitno formiranje nadzornog tela sastavljenog od najmanje 15 članova, koje će imati najšira moguća ovlašćenja nad svim državnim organima...
  12. da se tako formiranom nadzornom telu obezbedi pravna i sva druga stručna pomoć prema njihovom izboru kadrova...
  13. da se nadzornom telu... omogući nesmetan prisup svim državnim i tajnim arhivama i višestrukim evidencijama...
  14. da se istražnim i drugim radnjama obuhvate sva deca koja traže svoje roditelje...
  15. da sistematski u slučajevima pronalaska dece... sa decom i roditeljima ne dolaze u kontakt ni psiholozi, ni psihijatri, ni drugi zdravstveni radnici i drugi službenici...
  16. da za potrebe komunikacije sa pronađenom decom... nadzorno telo odredi tročlani tim sačinjen od žrtava afere...
  17. da se odmah prestane sa svakom daljom zloupotrebom afere i žrtava krađe beba za propagiranje i uvođenje sistemskih represivnih mera u zdravstvene i druge ustanove kao što su video i elektronski nadzori, uzimanje biometrijskih podataka, uzoraka i formiranja DNK registra, čipovanje i tagovanje beba...

  Ovo su osnovna načela borbe bez kojih smatramo da se neće postići pravedno razrešenje svih slučajeva krađe beba, kao i sprečavanje novih otmica novorođenčadi...

 • ZAHTEVE OSNOVNIH NAČELA MOŽETE SLATI NA SVE ADRESE DRŽAVNE UPRAVE REPUBLIKE SRBIJE
 • Svako kome je stalo do rasplitanja afere krađa beba i ko to želi može dopisati ispod teksta "Osnovna načela" svoje ime i/ili grad iz koga je i to zatim slati na sve elektronske i poštanske adrese državne uprave ili lično predavati svakodnevno u neograničenom broju sve do ispunjenja tih naših zahteva, jer ta ista državna uprava ignoriše "Osnovna načela" i sprovodi plan eurofanatika, JUKOM-a i EU sa njihovim kriminalnim leks specijalisom koji im je predala lažna bege grupa roditelja falsifikatora sa bivšim ili sadašnjim policajcem na čelu, zajedno sa ostalim tročlanim udruženjima. Svi ti samozvani predstavnici roditelja uopšte nisu legitimni predstavnici bilo koga osim samih sebe, a kamoli destina hiljada porodica kojima su otimane bebe iz porodilišta i drugih zdravstvenih ustanova.
  Svojevremenim krivitvorenjem dopisa originalne Bg grupe, drugim plagijatima, korišćenjem njenog naziva i blaćenjem drugih porodica ukradenih beba su ti falsifikatori zapravo i stigli do Anketnog odbora Skupštine Srbije, do razgovora sa vlastima, i do većine medija, namećući svima nama kriminalni leks specijalis i izmene Krivičnog zakonika RS, pošto bi bilo kojom izmenom regulative došlo do oslobađanja krivične odgovornosti počinilaca svih krivičnih dela vezanih za krađu naših beba, što je ovim saučesnicima u zločinima i cilj.
  "Osnovna načela" su jasan putokaz za rešavanje apsolutno svih slučajeva otmica beba u Srbiji i sprečavanje novih zločina, koje državna uprava, režimski mediji i samozvani predstavnici roditelja - falsifikatori, svesno ignorišu.


  dalje >


 • O DRŽAVNIM KOMISIJAMA
 • Naše porodice će bojkotovati svaku komisiju ili bilo šta slično tome što formira država radi ostvarenja sopstvenih političkih i propagandnih ciljeva, i ostajemo pri zahtevima iznetim u našim Osnovnim načelima porodica otetih beba.
  Ne mogu nam oni koji moraju snositi krivičnu i svaku drugu odgovornost za počinjene zločine protiv čovečnosti u masovnoj višedecenijskoj otmici dece iz naših porodica u Srbiji i bivšim Jugoslavijama nametati svoja rešenja i podmetati nam svoje kvazi-istrage i nadzore koje oni kao osumnjičeni vrše nad sobom, pa zvali se oni "vlada Srbije", "Ministarstvo istine", "Ministarstvo ljubavi", "Ministarstvo rata", "Ministarstvo za eugeniku, porodicu i socijalni rad", "Ministarstvo za nepravdu", "Ministarstvo za propagandu" itd.
  Dosta je bilo probnih balona, treba odmah sprovesti u delo Osnovna načela, krivično goniti otmičare, naći otetu decu i tako zaustaviti trgovinu bebama Srbije.
  Znalo se u javnosti za trgovinu bebama još 1972. godine, kao što dokazujemo na našim stranicama, i od tada do danas niko nije ni pokušao da je spreči.
  Nikakve Orvelove kamere i čipovi neće sprečiti nove otmice, već istina o krađi beba.
  Država uporno godinama nipodaštava naše porodice i naše inicijative, naša ustavna i zakonska prava i prava otete dece, pa ne čudi što pribegavaju svakakvim lažnim rešenjima koje plasiraju u medije, kojimase bave samo od izbora do izbora, kako bi izbegli krivična gonjenja otmičara naše dece i stvarni pronalazak ukradenih beba.
  Sve državne institucije u Srbiji su do te mere korumpirane, da se nikakve istražne radnje ne bi smele njima prepustiti, čak i onda kada bi postupali prema našim Osnovnim načelima.

  VEČERNJE NOVOSTI, 13. JULI 2019.
  Država formira bazu DNK za "nestale bebe"
  Komisija odlučila da se analize u slučajevima ukradene dece rade o trošku republičkog budžeta. Testovi će se obavljati u kriminalističko-tehničkoj laboratoriji MUP-a...
  Predlog za formiranje ovakve baze roditelji i Pavlovićevo Udruženje podneli su još pre godinu dana. U junu je i Savet Evrope, kako su tada naveli u saopštenju, "ohrabrio" srpske vlasti da uspostave međunarodno dostupnu DNK bazu.
  dalje >
  YOUTUBE.COM, 3.7.2019.
  Ispovest čoveka koja će uzdrmati 'bebi aferu' u Srbiji

 • Ispovest čoveka koja će uzdrmati 'bebi aferu' u Srbiji (YouTube Video)  NTV HAPPY, 2.7.2019.
  POSLE RUČKA - Ispovest čoveka kome su nudili da kupi bebe - Cene, bolnica i doktori

 • POSLE RUČKA - Ispovest čoveka kome su nudili da kupi bebe - Cene, bolnica i doktori (YouTube Video)

  KOMENTARI, 29. AVGUST 2018.

  Za sve medije:
  ...Kada je "OTMICA beba", ondak se otmičar zna = Radnici u porodilištu! A "NESTALO" 100.OOO BEBA u porodilištu MALKO MORGEN.
  ...Osim prema podnosiocu Tužbe Zorici Jovanović PRESUDA NIJE OBAVEZUJUĆA PO DRŽAVU SRBIJU u odnosu i na ostale porodice otetih beba u Srbiji!!! Obrazloženje...

  VEČERNJE NOVOSTI, 17. MART 2018.
  Prva odšteta za nestalu bebu!
  Presuda sudije Radovanović istovetna je presudi Evropskog suda za ljudska prava iz 2013. u korist Zorice Jovanović protiv Srbije. Našoj državi je sud u Strazburu naložio da reši pitanje nestalih beba, kao i da Jovanovićevoj isplati 10.000 evra odštete i sudske troškove, pošto za 30 godina nije dobila odgovor na pitanje šta se desilo sa njenom bebom koja je rođena zdrava u Ćupriji, u oktobru 1983, da bi posle tri dana navodno umrla.
  FB REPORTER, 11. MART 2018.
  Državna rasprodaja SRPSKE DECE – Belo roblje na Crnom tržištu
  KOMENTARI, 31. DECEMBAR 2017.

  Iskustvo mog poznanika: pre 19 godina rodila mu žena sina. On došao da dete vidi u porodilište i rekli mu da je beba umrla. Pošto je bio policajac, došao s dva puna pištolja i rekao da mu daju dete. Oni doneli dete i rekli da je bila greška. Pa vi izvedite zaključak...  OSLOBOĐENJE, 31.10.2017.
  PRODAVALI SRPSKE BEBE ŠIPTARIMA: Ispovest Ivana Miljkovića koji je brata blizanca pronašao u šiptarskoj porodici na Kosmetu
  „Njega, kada su ga ukrali iz porodilišta u Svilajncu 1979.g. odmah su prodali katoličkoj albanskoj porodici sa Kosova, iz Kosovske Mitrovice, koja je na isti način usvojila još dve bebe uz uže Srbije, pošto nisu mogla da imaju dece. Sva deca, koju su usvojili, kupivši ih iz srpskih porodilišta, imali su biološki srpske roditelje”...  ISTINOM PROTIV LAŽI, 26.10.2017.
  Američki USAID, preko Centra za socijalni rad, roditeljima otima djecu!
  Nema ničega, ali dijete je oduzeto!? I sada su Centar za socijalni rad i USAID u velikim problemima jer ne znaju kako opravdati ovu otimačinu, a prenijeli su je mnogi mediji i portali u svijetu. ...

  ALO, 5.11.2016.
  Roditelji nestalih mališana besni - Život jedne bebe vredi 10.000 evra?!

  U skupštinsku preceduru ušao je Predlog zakona o nestalim bebama na kojem insistira Savet Evrope...
  - Novi zakon o bebama uopšte nije potreban jer je postojeći odličan, ali se ne sprovodi zbog političke blokade. Nema nikakvih pravnih prepreka da se bebe nađu.
  Postoji samo magla političara, koji su izmislili zastarelost otmica koje su u toku i zavaravaju javnost. Novi zakon bi faktički legalizovao trgovinu decom. Ako bi novi zakon bio donet ili postojeći promenjen, ne bi mogli da se gone počinioci, jer Ustav ne dopušta retroaktivnu primenu novih zakona. Stoga, ugasila bi se mogućnost gonjenja po postojećem zakonu, a sprečile bi se istrage po novom. Zato se i trude da donesu taj "jedini u svetu" lukavi i kriminalni zakon. Jedina prepreka za to donošenje su naše porodice.

  GLOBALCIR, 6.9.2016.
  Izraelska fondacija održala sastanak sa Vučićevim saradnicima: Želimo usvajati djecu iz Srbije!

  "Izraelci su u Vladu došli toliko spremni da su sa sobom ponijeli dosije nekoliko porodica koje žele srpsku decu. Dokumenta su bila ovjerena u našoj zemlji i prevedena na srspki jezik, rečenica kojom su započeli sastanak bila je: 'Već danas, za ovim stolom možemo stvoriti ozbiljnu sreću za sedmoro djece. Imamo spremne porodice koje u pogledu usvajanja zadovoljavaju sve svjetske kriterijume - navodi izvor Blica.  BLIC, 12.8.2016.
  Ministar oživeo šokantnu priču: Stotine dece iz Jemena oteto i dato izraelskim parovima!

  Svaka komisija saopštila je odvojeno da su bebe, za koje se tvrdi da su otete, bile bolesne, umrle i sahranjene, a da je manji deo usvojen, nakon stvaranja Izraela 1948. godine. Porodice mališana su to odbacile, tvrdeći da su oteti, dati na usvajanje ili prodati bez njihovog znanja.
  - Pitanje jemenske dece je otvorena rana koja i dalje krvari i mnoge porodice ne znaju šta se desilo bebama koje su nestale - rekao je Netanjahu.
  U periodu između 1948. i 1954. godine prijavljen je nestanak od 1.500 do 5.000 male, uglavnom jemenske dece, podseća izraelski list Harec.


  SRBIJADANAS.COM, 4.7.2016.
  Htela da ukrade bebu iz porodilišta! Pogledajte kakav jeziv trenutak je zabeležila kamera

  Sigurnosne kamere u bolnici uhvatile su 23-godišnju Jekaterinu M., studentkinju medicine, kako ulazi u bolnicu noseći praznu zelenu torbu.
  Nešto kasnije ona je napustila bolnicu, a šok je usledio kada je kamere uhvatile kako izlazi jedva noseći torbu. Ona je naime u torbu strpala bebu i pokušala da je iznese iz bolnice...  DANAS, 13.5.2016.
  Ukradeni životi

  U Španiji je krađa beba imala političku dimenziju, zbog građanskog rata između fašista i demokrata. Međutim, vrlo brzo taj proces pretvorio se u trgovinu bebama i to je trajalo sve do osamdesetih godina 20. veka. Poreklo zla bilo je ideološko, ali se pretvorilo u okrutnu praksu mreže ljudi čiji cilj je isključivo bilo bogaćenje, bez ikakvih ideoloških primesa.
  Ali, šta se radi u praksi kako bi se raskrinkala ova stravična krivična dela i sprovela pravda koju svi željno iščekujemo?
  Postoji bezbroj slučajeva individualnih inicijativa pojedinačno oštećenih, koji su samostalno podneli privatne ili krivične tužbe Sudovima pravde, s ciljem da sudovi i tužioci iskoriste sva dostupna sredstva kako bi stigli do istine i kaznili krivce.
  Nažalost, moje iskustvo mi govori da su se u većini slučajeva krivični ili privatni postupci arhivirali zbog nedostatka dokaza, ili što je još gore, nije čak ni sprovedena podrobna istraga, pošto su se od samog početka pozivali na zastarelost krivičnih dela kao jedini razlog da se ne pokrene mašinerija pravde u nameri da se osude njihovi počinioci.  VESTI ONILINE, 21.3.2015.
  Roditelji ukradenih beba nezadovoljni: Traže istinu, a ne novac

  - Ako se donese leks specijalis koji toliko nameće Savet Evrope, biće ukinut postojeći zakon koji reguliše krivično delo otmice. Pošto se novi zakon ne može primenjivati retroaktivno, počinioci neće biti krivično gonjeni. Leks specijalis je poguban po istinu o našoj deci - smatraju roditelji iz udruženja Originalna beogradska grupa.
  Tekstom Nacrta zakona za koji se zalaže Savet Evrope, naime, mahom se reguliše odšteta, ali ne garantuje da će istraga odgovoriti na ključno pitanje roditelja, a to je kod koga su završila njihova deca.
  Ministarstvo pravde obrazlaže kašnjenje novog zakona potrebom da se svaki aspekt, detalj i sugestija usaglase sa preporukama Komiteta ministara Saveta Evrope. I dalje nema odgovora zašto se insistira na novom zakonu ako se na osnovu postojećeg može doći do istine i sudskog gonjenja počinilaca. • OBAVEŠTENJE ZA JAVNOST I SVE PORODICE OTETIH BEBA
 • Porodice ukradenih beba nemaju nikakve veze sa političkim strankama, niti nastupaju na izborima. Pojedinci mogu u svoje ime, ili u ime svojih udruženja činiti šta im je volja, ali ovim upozoravamo da takvi obmanjuju javnost kada govore da smo svi mi deo njihove političke borbe. Takvi pojedinci zloupotrebljavaju aferu krađa beba i naše porodice ne naglašavajući u svojim nastupima da se radi samo o njihovom ličnom političkom angažmanu. Naša kampanja, koja traje neprekidno još od 2002. godine, nema nikakve veze sa tim vidom političke borbe praćene senzacionalizmom u medijima. Mi smo takve pojedince odbili u startu da podržavamo i od njih se distancirali u više navrata još onda kada su se prvi put pojavili u javnosti tvrdeći da su roditelji nestalih beba i da čine nešto u naše ime, što ćemo i ubuduće činiti. Političkim marketingom se ne bavimo. A to što određeni mediji isključivo takve reklamiraju, to pokazuje stepen cenzure u Srbiji i njihov neprofesionalan i neozbiljan pristup zločinu krađe beba kao takvom, kao i svom našem višegodišnjem trudu da dođemo do istine o našoj deci koje među mrtvima nema.

  Mi, kao porodice ukradenih beba, ne podržavamo nijednu političku opciju na ovim, niti bilo kojim izborima. Svi politički činioci koji žele da se zaista razreši afera krađe beba založiće se samo za jedno - za konačno ispunjenje svih zahteva iz naših Osnovnih načela porodica ukradenih beba. Pravnih prepreka za sprovođenje postojećeg krivičnog zakona uopšte nema, niti ih je ikada bilo, postoji samo politička blokada svih naših slučajeva. Ovo je isti odgovor na pitanja svih koji nam se u tom smislu ovih dana obraćaju.

  KRADJABEBA.ORG, 7.2.2016.
  Kad pedofil pretražuje sajt kradjabeba.org

  Statistika sajta kradjabeba.org redovno beleži pojmove koje su posetioci sajta koristili da bi na naše stranice dospeli. Prilikom pregleda te statistike u januaru 2016. primećen je pedofil, koji je tragao za određenim slikama.


  Novim zakonom je predviđeno oslobađanje od krivičnog gonjenja svih počinilaca u lancu organizovane trgovine bebama, što je, naravno, i razlog za njegovo donošenje. Usvajanjem tog leks specijalisa u skupštini Srbije bi bio pogažen sadašnji dobar zakon koji već reguliše ove zločine. Problem je, dakle, u tome što se postojeći zakon ne sprovodi, a ne nedostatak zakona kao što tvrde malobrojni zagovornici leks specijalisa.

  Podsećamo da se isključivo političkim odlukama o blokadi tužilaštva i policije tokom 2003. i 2004. godine, kao i izmišljanjem zastarelosti za slučajeve otmice naših beba, nepotrebno odugovlače istrage koje bi otkrile počinioce ovih krivičnih dela već definisanih postojećim zakonom i sudskom praksom.  RTS, 10.12.2015.
  Savet Evrope zabrinut zbog nerešavanja slučaja nestalih beba

  "Odlučno pozivamo vlasti u Srbiji da se uhvate u koštac sa svim otvorenim pitanjima kako bi u potpunosti primenile uputstva Evropskog suda za ljudska prava u vezi sa slučajem nestalih beba i da obaveste komitet ministara SE o napretku postignutom u usvajanju nacrta zakona", navodi se u odluci.  VESTI ONLINE, 12.12.2015.
  Trgovali bebama, a sad se zabrinuli

  Sa ovakvim pritiscima ne slažu se članovi Originalne beogradske grupe roditelja ukradenih beba. Oni smatraju da je licemerno da sada Savet Evrope Srbiji nameće rešenja "za problem koji su sami stvorili" aludirajući na to da su "kupci" beba uglavnom iz evropskih država.
  Original i falsifikati

  Roditelji nestalih beba iz Srbije okupljeni oko sajta kradjabeba.org izričiti su po pitaju naziva svoje grupe:
  - Ekipa ljudi koju smo naveli još 2004. se poslužila falsifikovanjem naših dopisa, kako bi ušli u Anketni odbor Skupštine Srbije. Nastavljaju to da čine, lažno se predstavljajuci i danas da su oni u stvari mi. Time nanose sve veću štetu našim porodicama, podrivajući istinske napore da dođemo do naše dece, jer naše dece nema među mrtvima. I baš zato, kako bismo u javnosti naglasili da postoji falsifikatorska takozvana Bg grupa, mi koristimo naziv Originalna Bg grupa, jer smo njeni osnivači.

  - Najbolje za sve nas je da se taj zakon nikada ne donese. Nadamo se da su to shvatili i predstavnici vlasti i da će od donošenja tog kriminalnog zakona konačno odustati. U protivnom, na aferu krađa beba dodaće još jednu - legalizaciju krađe beba! Strazburške odluke i zapovesti Evrope nas uopšte ne interesuju. U poslednjem odgovoru naše Vlade 5. decembra navedeno je da EU nije ništa nametnula i da ih ne obavezuje da donesu zakon. U suštini, to je i tačno, ako se čita šta je napisano u presudi tog pseudosuda.
  Oni navode i da, uprkos svim pokušajima, vlast ipak nije uspela da napravi razdor među roditeljima.
  - Sve vreme se trude da nađu među nama one koji će prihvatiti novi zakon. Ali njih nema. Našli su samo tu nekolicinu za nas krajnje sumnjivih ljudi koji ne prezaju ni od falsifikata, a koju predvode policajac Goran Filipović, Radiša Pavlović i Vladimir Čičarević.  SRBIN INFO, 12.9.2014.
  Srpske bebe kupovao Zapad: Doktori krali decu i prodavali ih u inostranstvu

  A tih davnih godina, novine u Danskoj, u kojoj je za nekoliko godina bilo usvojeno 35 mališana, pokušale su našim ekonomskim teškoćama da objasne zašto mi jedini u Evropi dozvoljavamo „izvoz dece“. • KRADJABEBA.ORG, 20.8.2015.
 • Upozoravamo sve roditelje da aktivnosti kao što su konferencija za štampu 24.8.2015. u Medija centru i najavljeni protest protiv novog zakona (leks specijalis) uz podršku nevladinog sektora i vodećih prozapadnih medija organizuju isti oni ljudi koji su nelegitimno predstavljali sve naše porodice pred vlastima i učestvovali u izradi za nas nepotrebnog i neprihvatljivog leks specijalisa koji nam se uporno nameće godinama. Oni su taj leks specijalis i predložili, a vlast načinila samo verziju njihovog predloga, suštinski istovetnu. Ne dozvolite da budete izigrani i da vaše prisustvo na tim skupovima bude zloupotrebljeno i u medijima prikazano kao vid podrške tim ljudima. S obzirom da je velika većina roditelja izrazila nezadovoljstvo novim zakonom, ovi samozvani predstavnici čine sve da preusmere svoje aktivnosti, a da pritom ne snose odgovornost za to što su godinama davali legitimitet vlastima za donošenje odluka u vezi tog posebnog zakona. Svim tim odugovlačenjima se krade i naše dragoceno vreme. Ta su lica koristeći se imenom naše Beogradske grupe roditelja propagirala zastarelost naših slučajeva zajedno sa političkim činiocima i vodećim medijima. Apelujemo na roditelje i članove porodica otetih beba da se ne odazivaju na njihove pozive i ne odlaze na njihove skupove, jer time daju privid legitimiteta tim licima i njihovim pogrešnim odlukama.
  Izglasavanje u skupštini bilo koje od verzija leks specijalisa potisnuće postojeće zakonske odrednice po kojima bez problema mogu da se vode pune istrage i sprovedu sudski postupci kada se bude otklonila politička blokada kao što smo zahtevali u našim Osnovnim načelima. Pravna prepreka ne postoji. Izgovor za usvajanje leks specijalisa je uporno ponavljana politička parola o zastarelosti koje zapravo nema u našim slučajevima, jer su krivična dela otmice i promene porodičnog stanja još uvek u toku!
  FEJSBUK REPORTER, 17.8.2015.
  HITNO: NEĆEMO novi zakon po nalogu Saveta Evrope i Strazburškog suda, kojim prozapadne stranke na vlasti uz pomoć NVO otklanjaju mogućnost da se gone počinioci i razotkrije lanac krađe beba!

  Najpre su uspeli da nauče nekoliko neukih roditelja da su nam slučajevi zastareli, da bi imali bar šačicu onih koji će verovati u leks specijalis, a zastarelost ne postoji.
  Imate pregršt objašnjenja kako i zašto naši slučajevi ne zastarevaju, što je i stav mnogih tužilaca, poput ranijeg državnog tužioca Zorana Ostojića, čiji stav često navodimo kao primer. Dakle, ovde je reč isključivo o političkoj blokadi i prljavoj kampanji protiv nas, kojom se pod izgovorom zastarelosti udara na postojeći pravni poredak u našoj zemlji. Leks specijalis u tom smislu treba da ukine postojeće odrednice o otmici i promeni porodičnog stanja u Krivičnom zakoniku koji nama idu naruku! Po nalogu Saveta Evrope i Strazburškog suda, prozapadne stranke na vlasti otklanjaju mogućnost da se gone počinioci i razotkrije lanac. Koju god verziju usvojili, mi ćemo obarati leks specijalis kao takav, svesni da se on namerno usvaja da bi nam uzeli još nekoliko godina dok ne „pomru“ i žrtve, svedoci, počinioci i saučesnici. ...  VESTI ONLINE, 17.8.2015.
  Naše bebe nemaju cenu

  Niko nije zadovoljan, pošto zakon predviđa samo istragu, bez krivične odgovornosti i krivičnog gonjenja.
  - Nacrt zakona koji je u toku odbijamo u bilo kojoj verziji, jer nikakav novi zakon nije potreban. Na stranici Akti na našem sajtu postoje zahtevi koje mediji ne smeju da prenesu. Taj zakon nam nameće EU sa prozapadnim strankama, kao i nevladinim organizacijama poput Jukoma i prozapadnih medija već 13 godina. To za nas nije ništa novo - kažu iz originalne Beogradske grupe roditelja i članova porodica iz afere krađa beba.
  Najpre su uspeli da nauče nekoliko neukih roditelja da su nam slučajevi zastareli, da bi imali bar šačicu onih koji će verovati u leks specijalis, a zastarelost ne postoji, ističu sagovornici "Vesti". ...
  - Mi im svima putem slobodnih medija i internet sajtova poručujemo da ne predaju svoje slučajeve prema tom novom zakonu. Novi zakon nije potreban i on je farsa....

  DANAS, 24.8.2015.
  Povući Zakon o nestalim bebama i deci

  - Tražimo da se nacrt Zakona o nestalim bebama i deci povuče iz procedure, jer ne omogućava da se utvrdi istina, već je samo dodatno trošenje vremena, poručili su juče predstavnici udruženja Za istinu i pravdu o bebama i Beogradske grupe roditelja, najavljujući da će, ukoliko bude potrebno, organizovati protesta pred parlamentom.  BLIC, 5.8.2015.
  Da li životi naše dece vrede samo 10.000 evra?

  Da li životi dece onih koji su pisali zakon koji se tiče nestalih beba vrede 10.000 evra - pitaju se roditelji, nezadovoljni Nacrtom zakona o bebama nestalim u porodilištima.
  „Predstavnici Udruženja roditelja nestalih beba nisu prisustvovali svim sastancima radne grupe. Često su međusobno iznosili različita mišljenja. Ministarstvo je konsultovalo Evropski sud za ljudska prava i oni su rekli da nemamo obavezu da u radnu grupu uključimo roditelje. To smo uradili u znak dobre volje“, kažu u Ministarstvu pravde.  KURIR, 4.8.2015.
  Nije njima do para, hoće svoju decu: Roditeljima nestalih beba do 10.000 evra?!

  Svaka porodica za koju sud utvrdi da im je dete nestalo u porodilištu biće obeštećena iznosom do 10.000 evra u dinarskoj protivvrednosti, predviđa nacrt zakona o nestalim bebama. • ZASTARELOST
 • Objašnjenje za sve koji su još u dilemi oko zastarevanja krivičnih dela otmica beba i promene porodičnog stanja koje nam političari nameću.
  Zastarevanje nema potrebe da se otklanja, ni zakonom, ni referendumom, ni bilo čijim odlukama, ono ne postoji kada su u pitanju svi naši slučajevi, iz bilo koje godine, jer su ta dela trajnog karaktera!
  To pitanje, znaju stručnjaci, spada u teoriju prava. Zato je tužilac Ostojić i rekao da su ta krivična dela trajna, poštujući taj princip. Zastarelost pominju i nameću samo političari, čime upravo oni blokiraju institucije već 13 godina, aboliraju kriminalce i zataškavaju aferu krađa beba.

  "S obzirom da ovo krivično delo podrazumeva trajne posledice - promenu porodičnog stanja i zabludu o pripadnosti deteta - vršilac dužnosti republičkog tužioca, Đorđe Ostojić, aprila 2003. godine, u obraćanju tužilaštvima, tumači da je i samo delo trajnog karaktera." / izvor

  Po političkom nalogu evropskog pseudo-suda za ljudska prava u Strazburu i Saveta Evrope ovdašnji političari pokušavaju da novim zakonom, leks specijalisom, trajno prikače zastarelost našim slučajevima, usvoje političkim odlukama to nakaradno tumačenje prava i time ukinu i krivičnu odgovornost počinilaca, čime bi najzad zataškali aferu krađa beba i uveli legalnu trgovinu novorođenima davanjem odšteta roditeljima!

  TV KOPERNIKUS, EMISIJA "PRIZMA", APRIL 2014.
  Mangupi su se vadili na zastarelost krivičnog dela

  Voditeljka:
  - "U prethodnih desetak godina 1500 tužbi, otprilike... Je l' si se bavio tim tužbama? Koliko je uopšte procesuirano?"

  Novinar "Večernjih novosti" Miša Ristović, pisac knjige "Rođeni da nestanu":
  - "Pa nijedna nije procesuirana. Nijedna! Ljudi su podneli krivične prijave. Bilo je predloga... Opet, kažem, NEKI MANGUPI SU SE VADILI NA ZASTARELOST KRIVIČNOG DELA. Jednostavno nisu hteli da procesuiraju te slučajeve."

 • Cela emisija - Prizma: Nestale bebe (Youtube video)

  KOMENTARI, 10. SEPTEMBAR 2016.

  Roditelji koji su se obraćali tužilaštvima radi sumnje da im je dete oteto nakon rođenja i dobili su OBAVEŠTENjE da su navodno zastareli slučajevi... ZNAJTE da su ta OBAVEŠTENjA PRAVNO NIŠTAVNA, jer ste morali da dobijete REŠENjA po Zakoniku o krivičnom postupku sa pravnim lekom kako da ista pravno u ŽALBENOM POSTUPKU i OBARATE.

  REPUBLIČKO JAVNO TUŽILAŠTVO
  Zapisnik sa sastanka ordžanog 28.5.2003.g.

  ..."Zaključeno je da u svim predmetima u kojima se radi o navedenim krivičnim delima javni tužioci moraju da stave predlog za preduzimanje određenih istražnih radnji protiv NN izvršilaca uz dostavu celokupne pribavljene dokumentacije. Neophodno je da istražnim radnjama obavezno prisustvuju zamenici javnog tužioca koji obrađuju predmet. ..."

  YOUTUBE, 6.2.2015. / izvor
  Nestale bebe: neslaganje sa predlozenim Lex specialis-om

  Snimak objavljen na YouTube-u sa sastanka vlasti i pojedinih nelegitimnih "predstavnika" roditelja ukradenih beba.
  Sastanku prisustvovali kao nelegitimni predstavnici roditelja i lažna Beogradska grupa - Goran Filipović, Nikola Šegrt, Goran Rađenović, zatim nekadašnja pripadnica Bg grupe Mirjana Novokmet, u ime tzv. Udruženja roditelja nestalih beba Srbije (URNBS) - Vladimir Čičarević i Radiša Pavlović, kao i predstavnici ministarstva zdravlja, pravde i unutrašnjih poslova, sudija kasacionog suda, predstavnici Saveta Evrope itd.

  (Kako sačuvati? Desni klik - Save linked content as...)

 • Nestale bebe: neslaganje sa predlozenim Lex specialis-om (Video)  KURIR, 25.3.2016.
  Izum srpskog oficira
  Muž pevačice Jellene patentirao uređaj protiv krađe beba u porodilištima

  Uredaj za biometrijsku identifikaciju roditeljstva-materinstva patentirao je nas mladi naucnik Komnen Lalovic, koji je prosle godine za patent dobio nagradu Grada Beograda.
  "Otisak prsta formira se prenatalno u sedmom mesecu trudnoce i ne menja se tokom zivota. Predvideno je da uredaj ima dva polja za istovremeno skeniranje otiska prsta majke i deteta. Nakon skeniranja generise se jedinstven ID zapis sa njihovim podacima.  BLIC, 23.4.2014.
  EKSTRA DODATAK
  Zašto otisak prsta možda nije jedinstven?

  Forenzičar Majk Silverman koji je policiji predstavio prvi automatizovani sistem za detektovanje otisaka prstiju, tvrdi da su ljudske greške, delimični printovi i lažni otisci dokaz da ova vrsta identifikacije nije pouzdana kao što se veruje. On je objasnio da još niko nije dokazao da su otisci prstiju jedinstveni pošto članovi porodice mogu imati isti obrazac, odnosno šare. Takođe, problemi koji se javljaju jesu otisci kod starijih osoba koji se mogu razlikovati od onih iz mlađih dana, jer vremenom koža gubi elastičnost i u retkim slučajevima dešava se da nekim ljudima jagodice na prstima postanu glatke.

  "U suštini se ne može dokazati da ne postoje dva ista otiska prstiju. Kada se u obzir uzmu svi detalji, svaka brazda, može se zaključiti da ne postoje dva identična otiska, čak i kada bi ga napravili sa istog prsta jedan za drugim", kaže Silverman.
  U svetu postoje brojni slučajevi u kojima su nevini ljudi pogrešno osuđeni zbog dokaza otisaka prsta, navodi Telegraf.  VASELJENSKA TV, 26.12.2014.
  Evo kako će vlastodržci "nagovoriti" roditelje da čipuju svoje bebe!

  Afera „Krađa beba“ svim budućim roditeljima i majkama na porođajnom stolu ledila je krv u žilama proteklih godina! Ako projekat mladog srpskog naučnika Komlena Lalovića zaživi, pitanje „da li je ovo moja beba?“ postaće prošlost.
  U pitanju je patent koji se zove uređaj za biometrijsku identifikaciju roditeljstva – materinstva, a od septembra je zaštićen u Zavodu za intelektulanu svojinu.

  WEB TRIBUNE / VASELJENSKA, 5.2.2016.
  Od 2016. godine u Italiji počinje prinudno čipovanje stanovništva

  „Tokom dve godine svi će morati da imaju mikročip usađen pod kožom “ – ovo nisu reči ludaka. Njih je izgovorio 12. juna 2015. godine (italijanski premijer) Mateo Renci, posle usvajanja zakona o američkoj bazi za usađivanje podkožnog mikro-čipa svim Italijanima. Po Rencijevim rečima, usađivanje mikro-čipova postaje obavezno.
  Najpre će u SAD, pa u Švedskoj a onda, i u Italiji, od 2016. godine svoj novorođenoj deci, kako u privatnim, tako i u državnim porodilištima, biti usađivani mikročipovi, a onda će, od 2017. godine tokom godine dana biti obrađen i ostatak stanovništva. Kada se budu vršile vakcinacije svima će morati da budu usađeni mikročipovi.  INFO ANONIMNI, 30.8.2015.
  Rodoljub Šabić najavio čipovanje - Za čip spremni

  Poverenik za informacije od javnog značaja, Rodoljub Šabić najavio je izradu zakona za „biometrijsku identifikaciju materinstva“. Prema rečima još jednog u nizu poverenika Vučićevog režima, čipovanje novorođenih beba:

  "sprečiće krađu beba iz porodilišta"  N1, 21.1.2016.
  Elektronske narukvice - veća sigurnost za porodilje i bebe

  Naime, po dolasku na porođaj majka dobija narukvicu na kojoj je njeno ime i jedinstveni matični broj, a po rođenju, beba dobija svoju narukvicu povezanu sa majčinom preko kompjuterskog softvera.

  PRESS / TANJUG, 6.2.2015.
  Vekić: Zakon o nestalim bebama do kraja maja!

  "Kamere još nismo instalirali, plan je da se i one uvedu u porodilišta..."  TANJUG, 30.12.2014.
  Sva ministarstva da se uključe u Zakon o nestalim bebama

  "Sami roditelji su, stavljajući na raspolaganje Ministarstvu pravde 'Model zakona o nestalim bebama', dali više nego solidnu osnovu za izradu zakona i ne bi se smelo dozvoliti da se priprema predloga zakona nepotrebno prolongira i da željeni efekti još jednom izostanu", rekao je Šabić, a navodi se na sajtu Poverenika. • OBMANE JAVNOSTI OD STRANE JAVNIH SLUŽBENIKA U VEZI ZAKONA O NESTALIM BEBAMA
 • I pored toga što su obavešteni da nelegitimne grupe i udruženja, koja se utrkuju koja će više želja da im ispuni na njihovom protivustavnom bezalternativnom putu ka EU, javni službenici uz podršku skoro svih medija obmanjuju javnost izjavama da roditelji stoje iza zakonske regulative koja se na mala vrata uvodi u skupštinsku proceduru. Iza predloga zakona izrađenog prema kriminalnoj presudi pseudo-suda EU u Strazburu ne stoje roditelji, već prozapadne udruge kakva je u ovom slučaju grupa Peščanik sa propagandistom Veranom Matićem. Upravo o tom zakonu izokola govore javni službenici i mediji u svojim prepisivanim izveštajima i taj budući kriminalni zakonski akt je defakto legalizacija trgovine bebama u Srbiji! I to ne samo našim ukradenim bebama, već mnogim budućim bebama koje će se tek roditi! Zahvaljujući medijskoj blokadi i neustavnoj cenzuri, informacije o ovoj legalizaciji trgovine bebama ne dospevaju do šire javnosti! Kao da im sama afera nije do sada bila već dovoljno skandalozna, vlada Srbije već mesecima nelegitimno sprovodi taj predlog zakona u delo, formirajući nekakvu tobože nezavisnu komisiju prema članu 5. tog akta i tako vrši novo nasilje nad našim porodicama namećući nam nešto što ne prihvatamo svi mi, a što kao zakon koji važi za sve nećemo moći da izbegnemo. Taj predlog zakona (vidi ovde) su izradile proevropske pomenute udruge, a taj predlog zakona već mesecima uporno forsira nelegitimna grupica roditelja uz saradnju prozapadne NVO Astra, dok je drugim roditeljima zabranjen pristup nazovi pregovorima i sastancima sa članovima vlade Srbije.

  VEČERNJE NOVOSTI, 26.12.2014.
  Bebe traži komisija

  Zakon neće omogućiti retroaktivno vođenje krivičnih postupaka. On predviđa i nadoknadu roditeljima.
  Članovi Beogradske grupe roditelja podržavaju usvajanje posebnog zakona i podsećaju da su još pre pola godine predložili takav nacrt. Navode i da će insistirati da komisija ima široka ovlašćenja. Međutim, članovi “Originalne BG grupe roditelja” tvrde da ne žele da “pomognu usvajanje zakona kojim se legalizuje trgovina bebama u Srbiji”.
  - Taj zakon ne ugrožava samo nas, kojima će biti isplaćen novac u zamenu za nestalu decu, već će omogućiti prikrivenu legalnu trgovinu bebama - navodi Nataša Janković Dejanovski iz ove grupe roditelja.  TANJUG, 25.12.2014. / izvor
  Do kraja maja poseban zakon o nestalim bebama

  Video snimci za gledanje i skidanje sa izjavama roditelja Nikole Šegrta i Mirjane Novokmet, ministra Selakovića i Lončara, kao i predstavnika iz MUP-a.

  (Kako sačuvati? Desni klik - save linked content as...)

 • Šegrt: Neće biti zastarevanja slučajeva nestalih beba
 • Novokmet: Bebe su nestajale jer se nije poštovala zakonska regulativa
 • Selaković: Do maja poseban zakon o nestalim bebama
 • Selaković: Pet meseci nije predugo za donošenje zakona
 • Lončar: Poseban zakon o nestalim bebama
 • Lončar: U porodilištima već preuzete mere da se ovakve stvari ne ponove
 • Nikolić: Policija će istražiti sve slučajeve po nalogu tužilaštva
 • Atmosfera sa sastanka


  B92, 25.12.2014.
  Zakon o nestalim bebama do maja

  U izradu zakona biće uključeni i predstavnici roditelja. Oni su uglavnom su zadovoljni i kažu da im je najvažnije da se utvrdi istina o njihovoj nestaloj deci, ali i da se ovakvi slucajevi ne dešavaju ubuduce. Lončar i ministar pravde Nikola Selaković sastali su se sa predstavnicima udruženja roditelja nestalih beba, od kojih su dobili podršku za donošenje posebnog zakona.
  Predstavnik Udruženja nestalih beba Nikola Šegrt rekao je da krađe beba u budućnosti neće biti, tek kada se reši ono što se dešavalo u prošlosti. "Radimo zakon koji će isključiti slučaj zastarelosti, neće biti krivične odgovornosti, već samo istina", naglasio je on. • SAOPŠTENJE POVODOM NELEGITIMNIH ODLUKA POJEDINIH SAMOZVANIH PREDSTAVNIKA RODITELJA:
 • Bez krivičnog gonjenja nema pravih istraga, već lažnih. Bez krivičnog gonjenja zločinci neće progovoriti. Ako zločinci ne progovore i ne otkrije se njihov lanac trgovine bebama, neće se ni doći do dece!

  Bg grupu smo stvorili upravo mi u jesen 2002. godine, kao grupu koja će komunicirati sa vlastima i povezivati roditelje. Tada smo pokrenuli i sajt kradjabeba.org, koji nije pratio rad samo te grupe, već sva dešavanja u aferi krađa beba. Svrha Beogradske grupe roditelja je bila komunikacija sa institucijama, nisu bili pregovori, niti zastupanje roditelja u ovako važnim stvarima kao što je zakon koji bi se primenjivao na sve naše i buduće porodice sa sličnim sumnjama. Najpoznatije majke iz te grupe su dr Vesna Knežević, Radojka Pantelić i Mirjana Novokmet.
  Nikola Šegrt, Goran Filipović i Goran Rađenović nikada nisu bili Bg grupa, iako su se tako predstavljali u javnosti.
  Svi oni nemaju nikakav legitimitet za donošenje odluka, niti oni zaista predstavljaju roditelje. Vlada Srbije to dobro zna. Takav legitimitet nema niko od roditelja, nijedna grupa, nijedno udruženje.
  Ova grupa roditelja nije spremna za otvorene diskusije sa ostalim roditeljima, izvrće činjenice pred ostalim roditeljima u Srbiji i neligitimno je donela odluku sa vlastima da se ne gone počinitelji kriminalnih radnji vezanih za krađu beba. Time su praktično onemogućili sve druge porodice da ikada dođu do istine o svojoj deci.
  Ukoliko ovoj grupi ljudi uspe da progura svoj već pripremljeni predlog zakona grupe Paščanik, čije se odrednice već uveliko sprovode i pre izglasavanja, kao što je slučaj sa formiranjem takozvane nezavisne komisije vlade Srbije, roditelji nikada neće moći da dođu do svoje dece.
 • SAOPŠTENJE:
 • Zbog razlike u stavovima u pogledu načina borbe za pronalazak naše dece i razrešenje afere krađe beba, sajt kradjabeba.org i porodice koje stoje uz njega ograđuju se od svega što u ime naših porodica trenutno zastupaju sva registrovana i neformalna udruženja i grupe, kao i lica koja razgovaraju i pregovaraju u naše ime sa vlastima u Srbiji. Sve akte koji idu na našu štetu, ili na štetu bilo koje porodice u državi Srbiji, a koji se donesu kao vid rešenja za ukradene ili nestale bebe, smatraćemo ništavnim i neobavezujućim za naše porodice, jer nikome nismo dali nikakvu saglasnost da u naše ime pregovara o načinu procesuiranja naših slučajeva. Svako ima pravo da se bori za svoju decu i članove porodice na način koji smatra najboljim, pa i mi koristimo to naše pravo. Bez obzira na razlike, želimo svima sve najbolje u daljoj borbi za pronalazak ukradenih beba.


 • STAV PORODICA OKUPLJENIH OKO SAJTA KRADJABEBA.ORG:
 • Nas, porodice ukradenih beba, ne predstavlja niko, već mi predstavljamo sami sebe. Ograđujemo se od svih poteza i akcija pojedinaca vezanih za sudove u drugim državama i unijama. Naša skupština, Skupština Republike Srbije je donela odluke u vezi sa našim slučajevima, ali se one ne sprovode u delo. Nikakvi leks specijalisi nama nisu potrebni. Potrebno nam je da se poštuju odluke koje su narodni poslanici već doneli 2006.g. Niz zakona dotiče naše slučajeve pune brojnih krivičnih dela. Nama treba samo sprovođenje zakona i Ustava naše države. A očigledno je da se oni selektivno sprovode i nakaradno tumače.

  Naša prestonica je Beograd, a naša država je Srbija. Ne interesuju nas nikakve presude u Strazburu, niti bilo gde drugde u svetu. Ne zanimaju nas nikakve materijalne i druge nadoknade kao zamene za našu decu. Mi svojom decom ne trgujemo. Obaveze koje je bilo koja politička garnitura na vlasti u našoj državi preuzela pred tim sudovima i ostalim stranim institucijama, nas ničim ne obavezuju. Naš je cilj da pronađemo našu decu, koju su nam nepoznata lica otela u porodilištima, kao i da se u budućnosti spreče nove krađe beba.

  Mi ne propagiramo orvelovski sistem nadzora dece, koji se na mala vrata preko naše tragedije i afere krađe beba nameću građanima Srbije i u porodilištima, niti nas zanima čipovanje beba, daleko bilo. A upravo se za nametanje takve mere "obezbeđenja" novorođenčadi građanima Srbije zloupotrebljava afera krađe beba. Služili su se mediji u prošlosti nestankom naših beba i za drugu perfidnu propagandu, kao na primer za legalizaciju trgovine ljudskim organima, o čemu takođe postoje dokazi na našem sajtu. Za nas nisu rešenje nikakve kamere i elektronski nadzori, već slobodan izbor žena da se porađaju van porodilišta i u prisustvu njima bliskih osoba. Konačno, to je jedan od sigurnih načina da se spreči nastavak krađe beba! Sve dok su porodilišta tamnice u koje odlaze žene odakle se kradu bebe, dotle će biti i organizovane krađe beba. I nikakve DNK analize bilo gde nas više ne interesuju, jer su se pokazale kao nepouzdan metod za utvrđivanje identiteta i čista su prevara države i ostalih koji se njima bave.

  Stoga, pozivamo i medije da se bave aferom krađe beba na korektan i uljudan način i ostave se malverzacija, kao i da potraže odgovarajuće sagovornike. Znamo svi dobro šta je zaista potrebno činiti: državna uprava mora da se lati posla, a nadležni pređu sa reči na dela. Jer, roditelji svoje nestale bebe neće zaboraviti. A razrešenje ove afere se ne tiče samo porodica ukradenih beba, već i svih budućih mama i tata.

  Niko od novinara ne navodi da je naš sajt izvor odakle crpe podatke, čak i onih koji nema nigde drugde. Sami smo istragama došli, na primer, do starih novinskih članaka iz 1972. godine o izvozu beba i to objavili. To bi pošteni novinari naveli. Vidimo da se i strani mediji služe našim sajtom kao izvorom. Osim "Večernjih novosti" i "SRBskog FBReportera" niko nikada nije preuzeo nijedan plakat sa našeg sajta i objavio ga uz svoj tekst, niti je ko naveo adresu kradjabeba.org kako bi usmerio javnost ka nama. A naši su se plakati menjali i menjali, i uvek inspirisali njihova često sasvim tupa pera. Porodice ukradenih beba, a ne "ukradenih beba" i roditelji nestalih beba Srbije, a ne "nestalih beba" Srbije, tako se piše istina. Jer beba nema po papirima, i nema ih na grobljima, a ne zato što je neko umislio da ih nema, ili pak tvrdi to iznebuha. Nisu bebe volšebno nestale, nego su ukradene! Da su se pozabavili svojim poslom, a ne kopirali mejn strim medijske parole kojima se ublažava zločin, ne bi tako netačno pisali. Naš sajt je medijima oduvek bio most ka roditeljima i povezivao ih sa njima, nikada to niko od medija nigde nije naveo. Zbog neadekvatnog ponašanja medija u pogledu afere krađa beba i toga što Evropski sud i vlada RS mašu novcem pred roditeljima, pojavili su se i malobrojni ljudi motivisani materijalnom dobiti.

  Upozoravamo sve roditelje nestalih beba da obrate pažnju na želju pojedinih medija da njihove slučajeve predstave kao senzaciju. Nisu svi urednici, novinari i voditelji dobronamerni. Pored ličnih priča roditelja o krađi beba, novinari često provlače i druge stvari koje se kose sa našim ciljevima, pogrešno informišući javnost. Neretko uz te izjave roditelja iznose i proizvoljne brojke i nagađanja. Zato, savetujemo roditeljima da budu oprezni, jer postoji sklonost medija da njihovom tragedijom manipulišu. Mi pak prenosimo bez cenzure sve vesti koje nađemo u kojima se pominje afera krađe beba. Na čitaocima je da ih analiziraju.

  Naglašavamo da se roditelji i porodice nestalih beba ograđuju od svih priča pojedinaca iznetih u javnosti o pronalasku svoje dece, ma kojim putem da su oni do te dece došli. Afera krađe beba se ne može rasplesti na taj način što će jedan slučaj dokazati sve slučajeve. Dokazi o brojnim nepravilnostima su bili dovoljan razlog Skupšini Srbije da naloži pokretanje istraga za sve slučajeve. U skladu sa tim, podjednaka pažnja usmerena prema svim slučajevima od strane nadležnih institucija, društva u celini i medija je jedini put ka razrešenju svakog pojedinačnog slučaja. Tvrdnje pojedinih roditelja da su našli svoju decu nanose ogromnu štetu trudu svih nas da se dođe do istine i opravdano ostavljaju utisak neverice u jednom delu javnosti. Naš cilj nije da se nasumice traga za decom, već da se odgovarajućim istražnim radnjama utvrde činjenice. Nama ne trebaju pretpostavke, niti zablude, već istina. Zajedničkim naporima smo od podsmeha, negiranja i optužbi za klevetu od strane pojedinih lekara došli do toga da je gotovo apsolutna većina građana zainteresovana za što hitniji rasplet afere krađe beba. Protiv raspleta su ostali samo počinioci tog zločina i oni koji ga guraju pod tepih sa namerom da ga zataškaju. Niko više ni od državnih zvaničnika javno ne spori to da su sumnje roditelja sasvim opravdane. Ali te njihove potvrde koje ponavljaju do besvesti pred kamerama nama nisu dovoljne. Nama nedostaje odgovor države gde su bebe.

 • SAOPŠTENJE ZA RODITELJE, ČLANOVE PORODICA I MEDIJE:
 • Zbog razlike u stavovima u pogledu načina borbe za pronalazak naše dece i razrešenje afere krađe beba, sajt kradjabeba.org neće više povezivati novinare i ostale zainteresovane sa bilo kojim registrovanim udruženjima i neformalnim grupama, niti njihovim predstavnicima. Roditelji koji žele da se njihovi slučajevi objave mogu nam se obratiti i ostaviti nam svoje kontakt podatke, kao i novinari koji žele da te njihove slučajeve objave.  TELEGRAF, 23.11.2014.
  Tragaju za opušcima, čašama, žvakama: Kako roditelji nalaze svoje ukradene bebe!

  DNK analizom dokazane su 42 krađe beba u poslednjih četrdeset godina, a roditelji i Udruženje roditelja nestalih beba Srbije su privatnim istragama, prateći bolničku dokumentaciju ušli u trag 74 deteta za koje veruju da su ukradena

  Vladimir Čičarevic, predsednik ovog udruženja, kaže da se skoro ušlo u trag i 75. novorođenčetu...

 • POSTANITE NAŠI SARADNICI

  Pozivamo sve ljude dobre volje da nam šalju linkove sa vestima na koje naiđu, a koje se odnose na aferu krađa beba, na adresu info@kradjabeba.org. Obogatimo naš sadržaj sa još više materijala. Hvala. • SRBIN.INFO, 11.10.2014.
  "Projekat" - krađa beba u Srbiji

  Deca su najčešće prodavana u zemlje Zapadne Evrope, Tursku, ali i unutar naše države....  VESTI ONLINE, 7.10.2014.
  Bebe sa GPS uređajem

  U Evropi počinje elektronsko praćenje dece. Ugrađivaće se u javnim bolnicama svim bebama u EU i to besplatno...
  Masovna primena koja je bilo najavljivana još 2012. godine u SAD je sprečavana ili se sprovodila u tajnosti.
  Čipovanje beba će ići uz vakcinu koju bebe primaju prvog dana po rođenju! Sve se radi pod parolom da bi čipovi trebalo da pomognu u traženju sve većeg broja nestale dece?! • BAZA PODATAKA

  Na vaš predlog formirali smo bazu podataka i sada je samo na vama da je dopunjavate. Svoje podatke i fotografije radi dopune baze možete slati na adresu: bazapodataka@kradjabeba.org. Svaka porodica koja to želi, može nam poslati svoje fotografije, navesti u kratkim crtama svoje osnovne podatke po ugledu na već postojeće u bazi podataka i ostaviti kontakt koji će biti vidljiv svim korisnicima interneta, bilo e-mail adresu, Fejsbuk, Skype ili sličan nalog, telefonske brojeve i/ili poštansku adresu. Predlažemo da probrane fotografije članova porodice budu i iz mlađih, i iz zrelijih godina. Molimo vas, nemojte slati previše fotografija.
  Spremni smo da se odazovemo na sve druge vaše konstruktivne predloge kao što je ovaj u vezi stvaranja baze podataka, za koju se nadamo da će se bogatiti sadržajem i tako međusobno umrežiti porodice radi bolje organizacije i komunikacije, odnosno konačnog cilja - nalaženja ukradenih beba.
  Ne rasipajmo se po raznim sajtovima i Facebook stranicama.
  Saberimo sve podatke na jednom mestu.
  Više o tome >

  Pošto nam se javljaju deca koja traže svoje biološke roditelje, formirali smo i za njih posebnu stranicu. Zainteresovana deca koja traže svoje biološke roditelje mogu nam slati svoje poruke i fotografije, kao i podatke koji su za objavljivanje, na adresu: trazimroditelje@kradjabeba.org.

 • SRNA / NOVI MAGAZIN, 12.9.2014.
  SFRJ "izvozila" bebe

  Kada mu je danska majka kazala da su ga kao tromesečnu bebu kupili za 20.000 maraka od Centra za socijalni rad u Srbiji, izbezubljeni čovek je doputovao u Slankamen. Upoznao je prave roditelje...
  Zakonom je predviđeno osnivanje nezavisnog tela koje će se baviti sudbinom nestale novorodenčadi i odlučivati o "pravičnim nadoknadama roditeljima".  ALEKSINAČKE VESTI / WEBTRIBUNE.RS, 11.9.2014.
  Dokaz da je država prodavala srpsku decu: Oteli ga kao bebu i prodali za 20.000 maraka

  Aleksandra kaže da je celog života znala da ima brata i da drama ne bi bila uspešno izvedena da u nju nisu bili upleteni sam vrh tadašnjeg MUP-a i ljudi iz Centra za socijalni rad, koji su pokupili novac od prodaje više stotina beba.
  Anders Olsen koji već 42 godine živi u Kopehagenu, rođen je 1972. u Slankamenu kao Srđan Milinković. Kad je bio tromesečna beba, otet je od roditelja i to u režiji državnih službi i prodat za 20.000 maraka imućnom bračnom paru iz Danske.  NEZAVISNE NOVINE, 14.1.2014.
  Akušerka osuđena na smrtnu kaznu zbog prodaje beba

  Kineski sud danas je osudio bivšu akušerku Čang Šusiu na smrtnu kaznu jer je prodavala novorođenčad. Čang je prodala sedam tek rođenih beba u sjevernoj kineskoj provinciji Šansi, prethodno slagavši roditelje da su im deca rođena ili s teškim invaliditetom ili da su umrla na porođaju, prenijela je gencija AFP.  BLIC, 29.9.2013.
  Zločini u Srbiji zastarevaju po nalogu vlasti

  Zastarevanje kao razrađen model koji se primenjuje da bi se zaštitili značajni i uticajni dobro je poznata vrsta puzajuće političke korupcije. ... Sudije i tužioci čiji je rad doveo do zastarevanja predmeta nisu kažnjavani, nego su, naprotiv, najčešće napredovali. ... Političke vlasti koje su sprovele neuspešne reforme pravosuđa nisu odgovarale. • UPOZORENJE U VEZI URNBS:

  Samo ime firme "Udruženje roditelja nestalih beba Srbije" (URNBS), koju je za svoje potrebe osnovao Vladimir Čičarević, ostavlja u javnosti pogrešan utisak, jer njegovo udruženje ne predstavlja sve nas. Čičarević u svim svojim javnim nastupima, uz svesrdnu podršku medija kakvu roditelji nestalih beba nikada nisu imali, stvara tu lažnu sliku. Kako javnost uopšte nije upoznata sa ovom činjenicom, razume se da takva njegova pojava, sa svim netačnim i neverovatnim statističkim podacima koje on iznosi bez navođenja izvora, stvara obmanjujuću sliku u javnosti o svima nama i nanosi nam ogromnu štetu. Vladimir Čičarević sa svojom firmom URNBS, kao po nečijem nalogu, u javnosti na svakom koraku kompromituje roditelje ukradenih beba i tome se svi roditelji, pa i celokupna javnost, moraju što pre suprotstaviti (videti, na primer, ovaj intervuju, ili ovaj).
  Porodice ukradenih beba se ograđuju od te slike koju on stvara u javnosti, a koja možda i služi tome da nas iskompromituje. Pored priča u duhu filmskih krimi-misterija kojima zasipa elektronske medije, Čičarević pod tim obmanjujućim imenom zastupa i potpuno suprotne stvari od porodica nestalih beba, zahtevajući video nadzor u porodilištima, čipovanje beba i ostale stvari za koje se roditelji uopšte ne zalažu. Kamere nisu pomogle našoj deci koja godinama nevina trunu u zatvorima ni u slučaju povređivanja francuskog navijača Brisa Tatona, pa neće pomoći ni bebama, jer se svaki video materijal može sakriti ili krivotvoriti, što je bezbroj puta dokazano.
  U slučajevima krađe naše dece porodilišta i zdravstvene ustanove su poslužile kao tamnice za majke iz kojih su one izašle bez svojih beba, dok su te iste bebe na druge načine u naručju nepoznatih lica odlazile u neznanom pravcu.
  Mi ni u kom slučaju nećemo stajati uz one koji nameću represivne orvelijanske mere Velikog brata građanima Srbije, a koje nas sve više okružuju, već podržavamo prirodan ili kućni porođaj, o čemu postoje informacije i na našem sajtu.
  Nemamo uopšte nameru da pomažemo u bilo čemu zdravstvenom sistemu Fondacije Rokfeler koji nam je nametnut, koji je rasturio naše porodice i omogućio otmice naše dece. Ne može se o adekvatnoj zaštiti beba u tim, za naše slučajeve 13 godina zatvorenim tamnicama, uopšte i govoriti, sve dok se ne rasvetle događaji vezani za dosadašnje krađe beba. Tek kada se sagledaju svi aspekti koji su doveli do nesmetanog višedecenijskog rasturanja naših porodica i rasprodaju dece, možemo zajedno sa državnim institucijama tražiti sistemska rešenja za krađu beba. Odugovlačenje rešavanja naših slučajeva i nespremnost vlasti da sa nama sarađuju i ispune naše zahteve, samo pogoršavaju opšte društvene okolnosti. I nikakve zakrpe za koje se vlasti u dosluhu sa URNBS zalažu, ne mogu i neće biti adekvatna sistemska rešenja. • TELEGRAF, 15.10.2013.
  PORODILA SE KOD KUĆE:
  Pogledajte kako izgleda prirodni porođaj u Srbiji

  Ovo je priča o rađanju jedne porodice iz Novog Sada, priča o Danijeli, Ivanu i rođenju ćerke Iskre u toplini njihovog doma uz prisustvo i podršku dragih i bliskih ljudi. Priču o ljubavi, podršci i prirodnom porođaju za prvih šest sati videlo je 7.000 ljudi. ...


  POLITIKA, 13.9.2013.
  Prvo zakon pa komisija za „nestale bebe”

  Veoma je važno da ovaj proces treba da bude vođen tako da omogući da postojeće institucije počnu tako da rade, da se bilo kakve sumnje više nikada ne pojavljuju. Ovo je veoma bolna tema i za roditelje i za društvo. Mora što pre biti skinuta sistemskim rešenjima sa dnevnog reda, jer se inače širi nepoverenje prema zdravstvenim institucijama – ističe Matić.  GLAS RUSIJE, 12.9.2013.
  Srbima ne kradu samo Kosovo i organe, nego i decu iz porodilišta

  Ako ste mislili da se Srbima kradu samo Kosovo i Metohija, onda ste se prevarili. Takođe, ako ste bili uvereni da je vrhunac pokvarenosti krađa ljudskih organa, koja se dogodila stotinama kosmetskih Srba, onda ste se opet naivno uljuljkivali u pogrešnoj proceni...  TANJUG / RTV, 11.9.2013.
  Roditelji nestalih beba traže zakonsku zaštitu

  Udruženje "Roditelji nestalih beba Srbije" danas je zvanično pokrenulo inicijativu za donošenje zakona kojim bi se, kako navode, sankcionisali odgovorni za dosadašnju krađu beba i sprečilo to u budućnosti. Predsednik udruženja Vladimir Čičarević je rekao, na konferenciji za novinare, da će prikupljanje potpisi za donošenje tog zakona početi veoma brzo i pozvao sve građane da ih podrže.
  Navodeći da je kontaktirao s mnogim roditeljima čija su deca nestala, on je kazao da je dobijao i pretnje da odustane od traženja istine.
  Na pitanje da li su "dvojica krupnih momaka" koji su prisustvovali konferenciji za novinare njegovi teleohranitelji, Čičarević je odgovorio potvrdno.
  On je negativno ocenio rad skupštinskog anketnog odbora, formiranog 2006. godine o nestalim bebama, na šta je reagovao jedan od roditelja sa istim problemom - Goran Rađenović, koji je rekao je da je 2002. izgubio blizance i da od tada traga za istinom, navodeći da je sa grupom roditelja sa istim problemom "izgurao anketni odbor".
  Rađenović je naveo da je Čičarević od njih pokupio sve podatke, da je ćutao do pre nekoliko meseci i da ne može da se predstavlja kao predsednik svih onih u Srbiji čija su deca nestala. ...  KURIR, 29.3.2013.
  Trgovina bebama

  "Ne postoje pare koje mogu da mi nadoknade dete", kaže Ljiljana Milovanović iz Kruševca. "Neću novac od države, već da mi zvanično vrate dete, koje mi je oduzeto posle porođaja".  NOVI MAGAZIN, 28.3.2013.
  Roditelji nestalih beba:
  Hoćemo decu, a ne pare

  Očevi i majke nestalih novorođenčadi tvrde da je presuda suda u Strazburu, po kojoj je država dužna da im obezbedi nadoknadu, za njih veliki šamar. ... • NAPOMENA:
 • Pošto to nije svima bilo jasno, napominjemo da članci koje mediji objavljuju, a nalaze se na našim stranicama, ne odražavaju uvek i naše stavove. Mi prenosimo sve vesti koje se tiču krađa beba, a ne samo one koje se nama sviđaju.  KURIR, 26.3.2013.
  Evropski sud: Srbija da plati za ukradene bebe

  Sud je naložio da država Srbija isplati Zorici Jovanović 10.000 evra, kao i 1.800 evra za troškove postupka i advokata. Zorica Jovanović veruje da je njen sin živ, a od 2009. do 2011. lečena je zbog depresije, navodi se u presudi. Ona je 28. oktobra 1983. rodila zdravo dete u bolnici u Ćupriji.

 • Lekarima placaju za vakcinaciju! (YouTube video)


  VEČERNJE NOVOSTI, 7.11.2011.
  Makedonija: Usvajanje bebe do 60.000 evra

  Prva karika u tom kriminalnom lancu su - bolnice. Onda su tu nadležni iz međuopštinskih centara i Ministarstva za rad i socijalnu politiku. Kupoprodaja dece mahom se utvrđuje između roditelja i “posrednika u poslu”.
  Usvajanje dece zbog tolikih zloupotreba obustavljeno je već dva meseca. Komisija za usvajanje je raspuštena. Inspekcija proverava rad međuopštinskih centara za socijalni rad. A istragu vodi i MUP.  DOJČE VELE, 4.10.2010.
  Krađa djece u ime socijalizma

  Jer, postupak oduzimanja djece je bio itekako političke prirode - i u ime takozvane socijalističke domovine. Iako su samohrane majke bile lak plijen za Ured za dječju skrb, on je smjesta reagirao i ako je jedan od roditelja učinio nešto što nije bilo po volji komunističkoj vladi.
  Neka djeca su bila davana na usvajanje "podobnim" obiteljima da ih odgajaju u pravom, socijalističkom duhu.  VEČERNJE NOVOSTI, 12.6.2007.
  Sahrane bez tragova

  Anketni odbor je konstatovao da je posebno indikativna činjenica da postoji evidencija za ostalu novorođenčad, za kojom roditelji ne tragaju a preminula su tih godina, što isključuje mogućnost postojanja prakse neupisivanja umrle novorođenčadi u registru sahranjenih. ...  POLITIKA, 18.12.2006.
  Knjiga o krađi beba u Srbiji
  Istina se ne sahranjuje  U knjizi "Rođeni da nestanu", koja se na našem sajtu može preuzeti besplatno, novinar Miša Ristović baca nova svetla na sumnje o trgovini bebama u Srbiji u poslednje tri decenije... dalje >  VEČERNJE NOVOSTI, 25.3.2006.
  Specijalci traže bebe

  Anketni odbor je u svom izveštaju ocenio da se mora izvršiti "deblokada rada MUP-a, tužilaštva i sudova"
  Predloženo je i da postupanje po svim prijavama roditelja o nestaloj deci vode specijalni tužilac i specijalni sud za borbu protiv organizovanog kriminala kao i da se hitno promene određeni zakoni da bi se otklonile odredbe o zastarelosti pojedinih slučajeva i omogućilo procesuiranje svih krivičnih prijava...


  VEČERNJE NOVOSTI, 2.8.2005.
  Reportaže u nastavcima / prvi deo
  Otete bebe

  Ćerki našla sestru

  U Temišvaru na ulazu u groblje, postoji veliki spomenik posvećen bratu i sestri blizancima razdvojenim na rođenju, koji nisu znali jedno za drugo. Sreli su se i zaljubili čak u Parizu, da bi na venčanju saznali da su brat i sestra. Oboje su se ubili opominjući svet...  (ZAHVALJUJUĆI JEDNOJ MAJCI, POSTAVLJENI SU REČITI NOVINSKI ČLANCI IZ 1972.god.)

  Izvoz beba

  - U većini zapadnih zemalja, gde inače postoji "glad" za decom, prilično je komplikovano usvojiti bebu ako je ona strani državljanin. Da bi se stvar pojednostavila, u prethodnom dogovoru i ko zna kakvom aranžmanu sa majkom, obično preko posrednika - prosto se "fabrikuju" nahočad: to su deca čije majke ostaju nepoznate i koje je najjednostavnije usvojiti. Zato se kriju pravi podaci, daju lažna imena, beži iz porodilišta... Nekoliko istaknutih delegata u Milanu upozorilo me je da u svemu tome postoji KOMERCIJALIZACIJA i da sve to direktno pogađa priličan broj Jugoslovenki...

  Uz to, socijalni radnici iz inostranstva insistirali su posebno na tome da tu oblast nekako legalizujemo i izvučemo iz ruku posrednika...

  Pod firmom "obrade slučaja", pronalaženja majki, prevođenja dokumenata i vađenje iseljeničkog pasoša i kod nas poneko uzima 600.000 do milion starih dinara, a česti su slučajevi kad neki privatni "prevodilac" zahteva honorar u devizama. Jasno je da sve plaća budući usvojilac i da se sve obavlja u četiri oka.

  Upozoren sam da se, zbog pravnog formaliza i birokratizma u postupku međunarodnih usvojenja čak i dece koja su rođena i nalaze se u Jugoslaviji, putem posrednika razvio takav biznis koji je na skandalozno zao glas izneo naše "metode" kod usvajanja i "proslavio" ga u međunarodnim oblicima realizacije jednog od basnoslovno skupih...

  Potrebna je gomila raznih uverenja, koja strani državljani nabavljaju u svojoj zemlji, a mi ih primamo takve kakvi jesu, verujući da su ispravni

  Vlada pravi haos, jer praktično stotine opštinskih centara za socijalni rad mogu da se bave ovim delikatnim poslom... stranci pišu na sve strane, jer ne znaju kome da se obrate

  Pošto niko od njih nije nadležan, a po malo je i svima neprijatno zbog svega ovoga, odgovora nema. Onda se snalaze kako znaju, pa se obraćaju pojedincima, čija imena kolaju "U POVERENJU". Oni su "DOBRO OBAVEŠTENI", znaju šta treba da se uradi. Budući usvojioci platiće sve, ne trepnuvši

  Svoju želju da uzmu baš dete iz Jugoslavije oni obrazlažu time što tvrde da smo mi zdrava, vitalna nacija, još neiskvarena visokim standardom i ultracivilizacijom...

  U Skandinavskim zemljama nas bije glas "Eldorada za usvajanje dece"

  Po tom našem zakonu prirodna mati deteta, bez obzira na pismeni pristanak na usvojenje, može, recimo, posle deset godina da zakuca na vrata i zatraži "svoje" dete. Ko će to da reskira? Ko želi da živi u strahu da jednog lepog dana, kad je od bebe stvorio odraslog čoveka, dođe neka "bivša" majka

  Usvajam dete iz Vijetnama, Za mene vaša su užasno skupa...

  Tumačite kako hoćete, bitno je da se na međunarodnom tržištu dece, kako bi rekli bezosećajni ekonomisti, odlično kotiramo!  BLIC, 7.9.2004.
  Odbor Skupštine za predstavke i predloge o nestalim bebama

  ...jedan lekar, pred inspektorima Ministarstva zdravlja, kazao da „krađe beba ima i da će je uvek biti“...  GLAS JAVNOSTI, 7.5.2004.
  Sumnjiv identitet "ekspertske grupe"

  ... po nalogu "eksperta" Verice Dobrosavljević ...

  Pečat kancelarije UN zloupotrebljen?

  Iz Kancelarije Visokog komesara za ljudska prava Jugoslavije stiglo je saopštenje u kojem se, između ostalog, navodi da "kancelarija nije oformila ekspertsku grupu niti sama niti sa drugima" .Proverom je utvrđeno da "pečat u levom uglu dokumenta jeste pečat Kancelarije. Na osnovu istraživanja zaključili smo da su dokument su u Kancelariju donela lica koja su insistirala na dobijanju potpisa i pečata kao potvrde prijema. Potpis je jednog od lokalnih članova naše kancelarije i sledi nakon njegovom rukom ispisane reči "primio". Nije naša praksa da se sa službenim pečatom naše Kancelarije potvrduju te vrste prijema. U ovom slučaju načinjena je greška od strane našeg službenika. Predmetni dokument, kao što je gore razjašnjeno, ne potiče iz naše Kancelarije". Znači, navodi se dalje u saopštenju OJT Rača, utvrdili smo da je ova "ekspertska grupa" samu sebe osnovala i proglasila za eksperte, na nedozvoljen način.


  Secite i delite letke:

  Pamfleti u formatu A4 (6 komada po strani - rezolucija za štampu)


 • Pamflet (6 komada) 01
 • Pamflet (6 komada) 02
 • Pamflet (6 komada) 03
 • Pamflet (6 komada) 04
 • Pamflet (6 komada) 05
 • Pamflet (6 komada) 06
 • Pamflet (6 komada) 07
 • Pamflet (6 komada) 08
 • Pamflet (6 komada) 09
 • Bilbordi:

  Bilbordi za skidanje (Rezolucija za štampu 5906x2953 - rar)


 • Učinite nešto
 • Zamislite da su...
 • KB još uvek traje
 • Čuvajte se...
 • Zamislite da...
 • Ko štiti kupce
 • Nama su ukrali bebe...
 • Bela kuga ili KB
 • Nemojte da nas...
 • Rođeni da nestanu
 • Šta vi znate o KB
 • Nećemo pare, hoćemo decu
 • Koliko je beba ukradeno
 • Zataškavaju krađu beba
 • Šta biste vi...
 • Vlast nesposobna ili se plaši
 • Lekari s političarima...
 • Država krije gde su...
 • Vlast nesposobna da reši...
 • Država neće...
 • Tito izvozio srbske bebe
 • Pit'o bi ja vas...
 • Supermenu, samo nemoj ti...
 • Štampajte i lepite plakate:

  Plakati u formatu A4 (rezolucija za štampu)

 • Potpis lekara
 • Centri za soc. rad
 • Učinite nešto
 • Stanje nepromenjeno
 • Unosan zločin
 • Zamislite da su...
 • KB još uvek traje
 • Vaš DNK mačku o rep
 • Mito i korupcija
 • Vaše DNK prevare
 • Čuvajte se
 • Vi dopuštate
 • Zamislite da ste...
 • Ko štiti kupce beba
 • Znate li čiji ste
 • Ne verujemo DNK prevarama
 • Recite deci čija su
 • Mi ne spavamo, a vi?!
 • Nama su ukrali bebe
 • Bela kuga ili krađa beba
 • Kupite i mene...
 • Kipite i mene da...
 • Materinske suze
 • Majka je koja...
 • Ne budite ženi brat
 • Kupite i moju mamu
 • Zašto štitite kradljivce
 • Ima među vama svedoka
 • Tata kupi mi auto
 • Beli mantili kradu bebe
 • Država krade bebe i skriva...
 • Ne vrtite više u krug...
 • Nemojte da nas se setite...
 • Znate li vi nešto o KB?
 • Vreme je da progovorite
 • Vreme je da progovorite...
 • Kradljivci beba su svuda...
 • Zaštitite svedoke KB
 • Presecite lanac trgovine...
 • Za nas beba nema cenu
 • Mi nismo trgovci bebama
 • Ima među vama svedoka KB
 • Koliko je beba ukradeno?
 • Zataškavaju krađu beba
 • Šta biste vi radili
 • Nećemo pare, hoćemo decu!
 • Tito izvozio srbske bebe
 • Država neće da...
 • Vlast nesposobna da reši...
 • Država krije gde su bebe
 • Ne trebaju nama ni ...
 • Izveštaji bogatih zaštitnika
 • Ne trebaju nam evropski...
 • Lekari s političarima...
 • Vlast nesposobna ili se plaši
 • Znate li da se afera...
 • Pit'o bi' ja vas
 • Epidemija krađe beba
 • Ne štitite insajdere...
 • Ne trebaju nam Verani Matići
 • Supermene, samo nemoj ti...
 • Operacija "Strazbur"
 • Bebe nisu "nestale" već nestale
 • Krađa beba ruši Rokfelera
 • Nisu nam potrebni novi zakoni
 • Nađite vezu između...
 • DNK je izmišljotina eugenike
 • Novo nasilje: lex specialis
 • Abolicija i legalna trgovina...
 • Nikada nijedan novinar nije...
 • Ima li medija da objavi...
 • Političari, tužioci, pravnici...
 • Zbog koje to kradje beba...
 • Zaposleni u državnoj upravi...
 • Novi zakon o nestalim babama
 • Otisak prsta - prevara
 • Lekari sa fantomkama
 • Otmičarima beba se žuri...
 • Srbija otima bebe roditeljima...
 • Srbija legalizovala kradju beba
 • Srbija sprovodi eugeniku
 • Krađa beba program eugenike
 • Krađa beba je eugenika
 • Krađu beba DNK eugenikom
 • Zločin protiv čovečnosti
 • DNK i gledanje u zvezede
 • ENGLISH  DOLIJALI:

  VESTI IZ SVETA
  VAŽNO ZNATI:

  KUĆNI POROĐAJ


  GEN I DNK ILUZIJE


  EUGENIKA  BAZA PODATAKA SLUCAJEVA:

  1950-1969
  1970-1979
  1980-1989
  1990-1999
  2000-2009
  2010-2016


  DEČIJA BAZA PODATAKA:

  TRAŽIM RODITELJE
  vrh strane

  kradjabeba.org