Statistika - kradjabeba.org
POČETNA STRANA


KONTAKT

POSTOJEĆI KOMENTARI

Vaš komentar

VESTI:

2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002

ZATAŠKANO:

2001
1998
1996
1972 Izvoz bebaLITERATURA

STATISTIKA

AKTI


StatistikaREPUBLIČKI ZAVOD ZA STATISTIKU, Beograd, 2012. / izvor
Prirodno kretanje stanovništva u Republici Srbiji 1961-2010
Izdavač: Republički zavod za statistiku
Beograd, Milana Rakića 5
Za izdavača: prof. dr Dragan Vukmirović, direktor


Republički zavod za statistiku prvi put objavljuje publikaciju "Prirodno kretanje stanovništva u Republici Srbiji, 1961-2010". U njoj su predstavljeni osnovni podaci vitalne statistike: broj stanovnika, živorođeni, umrli, prirodni priraštaj i umrla odojčad. Publikacija omogućava uporednu analizu podataka o broju stanovnika i prirodnom kretanju stanovništva opština Republike Srbije za poslednjih pedeset godina. Podaci su prikazani prema važećem administrativno-teritorijalnom stanju na dan 1. januara 2010. godine. Publikacija sadrži i osnovna metodološka objašnjenja statistike prirodnog kretanja stanovništva. Republički zavod za statistiku od 1998. godine ne raspolaže demografskim podacima za AP Kosovo i Metohija, tako da oni nisu sadržani u obuhvatu podataka za Republiku Srbiju.

REPUBLIKA SRBIJA

Godina

Broj stanovnika

Živo-rođeni

Umrli

Prirodni
priraštaj

Umrla odojčad

Umrla odojčad na 1000 živo-rođenih

1961

7 641 962

155 783

69 749

86 034

12 917

82,9

1962

7 722 440

151 344

77 854

73 490

13 183

87,1

1963

7 802 916

149 849

70 201

79 648

11 713

78,2

1964

7 883 392

146 404

74 831

71 573

11 454

78,2

1965

7 963 870

150 268

70 623

79 645

11 257

74,9

1966

8 044 352

146 204

65 737

80 467

9 176

62,8

1967

8 124 823

147 492

74 223

73 269

9 403

63,8

1968

8 205 302

148 248

71 713

76 535

8 801

59,4

1969

8 285 777

151 958

79 044

72 914

8 913

58,7

1970

8 366 253

146 949

78 040

68 909

8 267

56,3

1971

8 446 726

151 130

76 184

74 946

8 027

53,1

1972

8 533 427

154 802

81 092

73 710

7 255

46,9

1973

8 620 130

156 075

77 510

78 565

7 449

47,7

1974

8 706 828

160 305

76 532

83 773

7 261

45,3

1975

8 793 530

162 255

79 608

82 647

7 147

44,0

1976

8 880 239

165 390

78 714

86 676

6 594

39,9

1977

8 966 931

161 359

78 735

82 624

6 394

39,6

1978

9 053 636

159 649

81 762

77 887

6 028

37,8

1979

9 140 333

158 078

81 881

76 197

6 033

38,2

1980

9 227 037

162 744

85 089

77 655

5 517

33,9

1981

9 313 686

151 518

87 763

63 755

5 309

35,0

1982

9 360 219

159 440

88 952

70 488

5 815

36,5

1983

9 406 748

157 648

94 546

63 102

5 775

36,6

1984

9 453 281

162 279

93 315

68 964

5 175

31,9

1985

9 499 808

155 863

93 662

62 201

5 260

33,7

1986

9 546 347

153 938

94 423

59 515

4 928

32,0

1987

9 592 873

154 500

93 733

60 767

4 668

30,2

1988

9 639 402

153 754

93 873

59 881

4 695

30,5

1989

9 685 933

144 926

95 437

49 489

4 373

30,2

1990

9 732 464

145 642

93 729

51 913

3 381

23,2

1991

9 789 795

142 641

97 598

45 043

3 083

21,6

1992

9 835 190

131 295

101 479

29 816

2 925

22,3

1993

9 878 582

132 063

102 925

29 138

2 947

22,3

1994

9 918 975

128 742

100 678

28 064

2 392

18,6

1995

9 961 370

131 012

102 604

28 408

2 251

17,2

1996

10 005 763

128 589

106 762

21 827

1 941

15,1

1997

10 047 159

122 636

106 692

15 944

1 746

14,2

1998

7 867 551

76 330

99 376

-23 046

882

11,6

1999

7 873 944

72 222

101 444

-29 222

792

11,0

2000

7 880 338

73 764

104 042

-30 278

785

10,6

2001

7 886 732

78 435

99 008

-20 573

799

10,2

2002

7 500 031

78 101

102 785

-24 684

790

10,1

2003

7 480 591

79 025

103 946

-24 921

711

9,0

2004

7 463 157

78 186

104 320

-26 134

633

8,1

2005

7 440 769

72 180

106 771

-34 591

579

8,0

2006

7 411 569

70 997

102 884

-31 887

525

7,4

2007

7 381 579

68 102

102 805

-34 703

484

7,1

2008

7 350 222

69 083

102 711

-33 628

460

6,7

2009

7 320 807

70 299

104 000

-33 701

492

7,0

2010

7 291 436

68 304

103 211

-34 907

460

6,7


Prikaz prema oblastima

Ceo sadržaj: Prirodno kretanje stanovništva u Republici Srbiji 1961-2010 (.pdf)


< nazad1996.
/ izvor
Retrospektivna analiza perinatalnog mortaliteta u Beogradu 1996. godine


Retrospektivna studija perinatalnog mortaliteta urađena je u saradnji sa Gradskim zavodom za zaštitu zdravlja. Predmet istraživanja bile su porodilje neposredno posle porođaja i novorođena deca u prvih sedam dana po rođenju. Uzorak je obuhvatio oko trista slučajeva mrtvorođenja i odojčadi umrle u prvih sedam dana života na svim neonatološkim i akušerskim odelenjima četiri beogradska porodilišta, i trebalo bi da bude reprezent kretanja perinatalnog mortaliteta u Centralnoj Srbiji.

Instrumenti istraživanja

Kako je navedeno, ovde se radi o anketnom ispitivanju, baziranom na upitnicima popunjenim na osnovu medicinske dokumentacije, odnosno bolničkih istorija bolesti majki/porodilja i novorođenčadi, porođajnog protokola, prijave porođaja, obdukcionog protokola i Potvrde o smrti u četiri beogradska porodilišta (GAK "Narodni front", KSC - Institut za ginekologiju i akušerstvo, KBC "Zvezdara" i KBC "Dr Dragiša Mišovic") tokom 1996. godine. Podaci o trudnici/porodilji popunjavani su iz Istorije bolesti žene i Otpusne liste, a podaci o detetu iz Porođajnog protokola, Istorije bolesti deteta, Obdukcionog protokola i drugih dostupnih dokumenata.

Sagledavanje efikasnosti i kvaliteta pružene zdravstvene zaštite u toku trudnoće, porođaja i puerperijuma vršeno je na osnovu podataka dobijenih iz individualnih zdravstveno-statističkih izveštaja o "Prijavi porođaja" za Beograd u 1996. godini, a koji se odnose na: broj porođaja, vitalitet deteta na rođenju, trajanje trudnoće u odnosu na termin, komplikacije u trudnoći, za vreme porođaja i u puerperijumu, težinu deteta na rođenju, patološka stanja deteta na rođenju, stanje novorođenčeta pri otpustu iz porodilišta i sl. Ove Prijave obuhvataju sve slučajeve porođaja u Beogradu, kako žena iz Beograda, tako i onih iz unutrašnjosti. Navedeni podaci za 1996. godinu (Gradski zavod za zaštitu zdravlja, 1997) pokazali su sledeće:

1. Od 18028 rođene dece najviše porođaja (90%) bilo je u terminu, prevremenih je bilo 7%, a porođaja posle termina 1%. Stopa mrtvorođenja iznosi 9‰ (u starosti porodilja 40-44 godina –15,4‰). Najveći broj mrtvorođene dece rođeno je pre termina. Umrlo je 2% živorođene dece, od kojih je 55% bilo muškog pola.

2. Od živorođene dece 53% bilo je muškog pola. Prosečna telesna masa na rođenju iznosila je 3295 g, dok je dece ispod 2500 g bilo 8%. Kod 17% dece registrovano je neko patološko stanje na rođenju, a najviše takvih slučajeva odnosilo se na decu majki starih preko 40 godina (20% te starosti).

3. Od ukupnog broja porodilja, 58% su bile u starosti 20-29 godina, dok ih je u starosti 30-39 godina bilo 35%, što je dosta zabrinjavajuće. U 46% slučajeva u pitanju su prvorotke, u 34% drugorotke, a u 9% slučajeva u pitanju je treći porođaj. Najveći broj žena nije imalo prethodno prekid trudnoće (60,5%), 19,3% imalo je jedan abortus, a 7,8% žena dva.

4. Najveći broj komplikacija u toku trudnoće imale su žene u starosti 40-44 godine, kao i one koje su se prevremeno porodile. Najčešce su to bile anemija, krvavljenje u ranoj trudnoći - preteći pobacaj i preteći trudovi, kao i prevremeni početak porođaja, premda je registracija ovih komplikacija puna nelogičnosti i nepotpuna.

5. Kod gotovo polovine porodilja registrovana je neka komplikacija u toku porođaja i to najčešce u starosti 40 i više godina (59% te starosti) i kod prevremenog porođaja. Podaci o vrstama komplikacija su ponovo nepotpuni. Registrovano je samo od 4-21% ukupnog broja komplikacija, te se kao takve za analizu nisu mogle koristiti. Od registrovanih najčešce su karlični porođaj (ili dr. nepravilan položaj), disproporcija karlice, intrauterina smrt i zadržana placenta. U svega 3% porodilja registrovana je neka komplikacija nastala u puerperijumu, najčešce kod prevremenog porođaja.

U 254 porođaja sa nepovoljnim ishodom, ukupno je rođeno 279 dece (razlika su višestruke trudnoće), računajući seminatalni mortalitet (57,3%), mrtvorođenja (41,6%) i nepoznat ishod porođaja (1,1%). U GAK "Narodni front" rođeno je 79,2% dece, u KCS Institutu za ginekologiju i akušerstvo 18,3%; KBC "Zvezdara" 1,4% i KBC "Dr Dragiša Mišović" 1,1% novorođenčadi.


Tabela 1

Rođeni prema zdravstvenoj ustanovi i vitalitetu


 

Rođeni

Zdravstvena ustanova

Svega

 

Mrtvorođeni

 

Živorođeni
(umrli u prvih 7 dana)

Nepoznato

Ukupno

279

116

160

3

Narodni front

 

221

102

117

2

Višegradska

  51

 

 14

 

  36

1

 

Zvezdara

   4

 

-

 

  4

-

 

Dragiša Mišović

   3

 

-

 

  3

-

 Kako je, prema podacima Gradskog zavoda (Gradski zavod za zaštitu zdravlja, 1997) u "Narodnom frontu" obavljeno najviše porođaja tokom 1996. godine (37,1%), logično je da je ovde perinatalni mortalitet bio najveći (87,9% svih mrtvorođenja i 73,1% umrle odojčadi u prvoj nedelji života).

Starosno-polna struktura umrle odojčadi pokazala je da je 57,3% odojčadi živorođeno i umrlo tokom prve nedelje (42,7% odojčadi je mrtvorođeno), odnosno da ih je 22,6% umrlo tokom prvog dana života. U prvom danu, najveći rizik bio je prisutan prvih pet sati po rođenju, kada je umrlo 9,7% odojčadi. Šanse za preživljavanje nešto su veće ukoliko odojčad preživi prvi dan - u drugom danu umrlo je 18,6% beba, što je za 3% manje nego prvog dana, a u starosti preko 72 sata umrlo je 10% odojčadi. Za dvadesetoro umrle odojčadi nije poznata starost.


Tabela 2

Perinatalni mortalitet prema uzrastu i polu novorođenčeta

 

Perinatalni mortalitet

Uzrast novorođenčeta

Svega

 

muški

 

žensko

 

Neodređeno

 

Nepoznato

 

Ukupno

 

279

125

 

124

2

28

 

Do 24 časa

  63

  36

  24

-

  3

     0-5 časova

  27

  18

   7

-

  2

     6-12 časova

  17

   8

   8

-

  1

     13-24 časa

  19

  10

   9

-

  -

 

25-72 časa

  52

  21

  29

-

  2

Preko 72 časa

 

  28

  13

  15

-

  -

Nepoznato

 

  20

  13

   6

-

  1

Mrtvorođenja

116

  42

  50

2

 22

 
Tabela 3

Perinatalni mortalitet prema stanju ploda pri prijemu i terminu porođaja

 

Umrla odojčad prema terminu porođaja

Stanje ploda pri prijemu

Svega

Pre termina

U terminu

Posle termina

Nepoznat

termin

Ukupno

 

279

198

42

-

39

Normalno stanje

88

63

18

-

7

Patnja ploda

49

31

9

-

9

Smrt ploda

63

39

12

-

12

Nepoznato

79

65

3

-

11Dominantan uzrok mortaliteta posmatrane novorođenčadi je teška asfiksija (60%). Prema podacima u tabeli 6. u 13,8% slučajeva uzrok smrti je registrovan kao neoznačeni ili nepoznat, tako da je na drugom mestu po intenzitetu prisutan respiratorni distres (6,9%). Koliko su ovi uzroci smrti udruženi sa nezrelošću novorođenčeta govori i podatak da je asfiksiju imalo 61,8% preterminske i 53,1% terminske novorođenčadi, a respiratorni distres 7,8% preterminske i samo 0,8% novorođenčadi rođene u terminu.

Iz višestrukih porođaja u uzorku je rođeno 20,8% odojčadi, s tim da su u pitanju pretežno dvostruki (18,3%) porođaji. Prema vitalitetu umrle odojčadi u uzorku, kod seminatalnog mortaliteta oni su prisutni u 26,9% slučajeva, a kod mortinataliteta znatno manje 12,1%, što navodi na zaključak da je višestruki porođaj veći faktor rizika u prvim danima živorođenja, nego pri samoj trudnoći i porođaju.


Tabela 6

Struktura seminatalnog mortaliteta prema uzroku smrti i uzrastu novorođenčeta u %

 

Uzrast novorođenčeta

 

 

Do 24 časa

 

 

 

Uzrok smrti novorođenčeta

Svega

Ukup-no

0-5

6-12

13-24

25-72

Preko       72

 

Nepoz

uzrast

 Ukupno

 

100,0

 

100,0

 

100,0

 

100,0

 

100,0

 

100,0

100,0

 

100,0

 

 Veoma mala težina na porođaju (P07.0)

  1,9

  4,8

 11,1

-

-

-

-

-

 Krvarenje pod tvr. moždanicu u toku porođ. (P10.0)

  1,9

  3,2

-

  5,9

  5,3

  2,0

-

-

 Intrauterina hipoksija pre početka porođ. (P20.0)

  1,3

  1,6

  3,7

-

-

  2,0

-

-

 Asfiksija uzrokov. nedostat. kiseon., teška (P21.0)

60,0

54,0

 29,6

 70,6

 73,7

 70,6

 78,6

 22,2

 Asfiksija, neoznačena (P21.9)

  0,6

-

-

-

-

  2,0

-

-

 Respiratorni distres, teški (P22.0)

  6,9

  7,9

  7,4

 17,6

-

  7,8

-

 11,1

 Sindrom udisanja mekonijuma (P24.0)

  1,9

  3,2

  7,4

-

-

  2,0

-

-

 Sindrom udisanja amnionske tečn. i sluzi (P24.1)

  0,6

  1,6

  3,7

-

-

-

-

-

 Sindrom udisanja str. sadrž., neoznačen (P24.9)

  0,6

-

-

-

-

-

  3,6

-

 Atelektaza primarna (P28.0)

  0,6

  1,6

  3,7

-

-

-

-

-

 Druga i neoznačena atelektaza (P28.1)

  1,3

  3,2

  3,7

-

  5,3

-

-

-

 Zastoj disanja u prvom snu (P28.3)

  0,6

-

-

-

-

-

  3,6

-

 Malformacija Sylviusovog kanala (Q03.0)

  1,3

  1,6

-

  5,9

-

  2,0

-

-

 Spina bifida (Q05.0)

  0,6

  1,6

  3,7

-

-

-

-

-

 Zakržljalost i nepravilan razvoj kič.možd. (Q06.1)

  0,6

  1,6

  3,7

-

-

-

-

-

 Urođene anomal. srčane pretk. i komore (Q20.0)

  0,6

  1,6

  3,7

-

-

-

-

-

 Druge urođene anomalije srca (Q24.0)

  1,9

  3,2

  3,7

-

  5,3

-

  3,6

-

 Druge urođene anom. gornj. org. za varenje(Q40.0)

  0,6

  1,6

-

-

  5,3

-

-

-

 Druge urođene anomalije jetre (Q44.7)

  0,6

  1,6

-

-

  5,3

-

-

-

 Mnogostruke kongenitalne anomalije (Q89.7)

  0,6

-

-

-

-

-

  3,6

-

 Kongenitalna anomalija, neoznačena (Q89.9)

  0,6

-

-

-

-

  2,0

-

-

 Daunov sindrom (Q90.0)

  0,6

-

-

-

-

-

  3,6

-

 Neoznačeni ili nepoznati uzrok smrti (R99.0)

 13,8

  6,3

 14,8

-

-

  9,8

  3,6

 66,7
Čak 83,3% porođaja obavljenih carskim rezom završeno je živorođenjem, što znači da ova tehnika, ukoliko je medicinski opravdana, ima vrlo mali rizik po ishod porođaja.

Iako se mortalitet odojčadi, odnosno perinatalni mortalitet, kod nas relativno često i studiozno izučavao, ostaje činjenica da je on specifičan u svojoj vremenskoj, prostornoj, demografskoj i socio-ekonomskoj dimenziji i da se njegove varijable dinamično menjaju u konkretnoj sredini, u određenom vremenskom odseku.

Kompletan autorski tekst možete preuzeti ovde >


< nazad


ENGLISHDOLIJALI:

VESTI IZ SVETA
VAŽNO ZNATI:


IZMIŠLJOTINE ZVANE GEN I DNK


EUGENIKAKUĆNI POROĐAJBAZA PODATAKA SLUCAJEVA:

1950-1969
1970-1979
1980-1989
1990-1999
2000-2009
2010-2019


DEČIJA BAZA PODATAKA:

TRAŽIM RODITELJE
vrh strane

kradjabeba.org