Krađa beba u Srbiji - Baza podataka slučajeva 1990-1999 - kradjabeba.org
POČETNA STRANA


KONTAKT

POSTOJEĆI KOMENTARI

Vaš komentar

VESTI:

2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002

ZATAŠKANO:

2001
1998
1996
1972 Izvoz bebaLITERATURA

STATISTIKA

AKTI


Baza podataka slučajeva po godini rođenja nestalog deteta


INFORMACIJE O BAZI PODATAKA:

Baza podatake na našem sajtu formirana je na vaš predlog i neprestano se dopunjuje. Podaci su prikupljeni iz javnih glasila i ovde samo sortirani. Uz podatke se navode i neki od izvora. Ako su podaci priloženi, odmah ćete uz njih naći i ko ih je priložio. Mi smo u tom smislu samo oglasna tabla, kao i slična mesta na internetu i u društvenom životu. Ukoliko smo podatke dobili putem elektronske pošte, Fejsbuka, telefona ili usmeno, a ne iz medija, davaoca podataka možete i sami kontaktirati uz pomoć kontakt informacija koje je priložio. Iz baze svi podaci mogu biti uklonjeni na zahtev roditelja ili članova porodica. Baza podataka ne sadrži lične podatke pribavljene drugim putem, ona je samo skup javnih ili priloženih podataka. Takve i slične podatke oni koji ih prilažu ostavljaju i na drugim mestima u javnosti i na internetu, pa smatramo da je vaš predlog da ih grupišemo svrsishodan u pogledu dalje potrage za ukradenim bebama.
Svaka porodica koja je krenula u potragu za svojim detetom već je prvim zahtevom obznanila svoju težnju. Bez zahteva predatih institucijama potraga nije ni moguća, jer se svi podaci o našim slučajevima čuvaju iza mahom zatvorenih vrata. Stoga, time što se i ovde nalaze osnovni podaci, niko nije ugrožen jer naše spiskove već su odavno napravile državna uprava i ostale institucije povezane sa aferom krađa beba.
Službenici iz javnih ustanova su javne ličnosti i njihove imena ne podležu pravima na privatnost. Pored imena, ovde nema njihovih ličnih podataka. Njihova imena su svuda izložena javno, pa što ne bi bila i ovde uz imena naših porodilja? Majkama to pravo ne može niko da ospori, jer su to činjenice o njihovim porođajima koje one već javno iznose. Ovime se ni u kom slučaju ne ukazuju na to da su ta službena lica počinioci krivičnih dela, pa ni zločina krađe beba, već su navedena radi boljeg povezivanja slučajeva i uspostavljanja komunikacije između roditelja sa sličnim iskustvima, što je i konačna svrha ove baze podataka. Ovakvi su podaci i ranije bili prikupljani od strane roditelja. Kako bismo se bolje međusobno povezali, ovde smo te podatke i izložili. Za dopunu ili promenu stanja u bazi možete nam poslati e-mail na adresu bazapodataka@kradjabeba.org.
Sajt kradjabeba.org se ograđuje od svake zloupotrebe sakupljenih podataka.

19901990-ih

Porodica:
Mesto:
Datum rođenja deteta: 1990-ih
Pol: ženski
Mesto rođenja deteta: Zaječar
Mesto navodne smrti deteta:
Medicinsko osoblje:
Ostali javni službenici:


Izvor/kontakt:
E-mail: zvujatovic16@gmail.com
komentar > (24. juli 2019.)

< nazad
1990.

Porodica: Ljiljana Kostić
Mesto:
Datum rođenja deteta: 1990.
Pol: ženski
Mesto rođenja deteta: KBC Kragujevac
Mesto navodne smrti deteta: KBC Kragujevac
Medicinari:
Ostali javni službenici:


Izvor/kontakt:
Roditelji nestale dece obratiće se međunarodnom sudu

< nazad
1990.

Porodica: sestra Ema
Mesto:
Datum rođenja deteta: 1990.
Pol: ženski
Mesto rođenja deteta: Priština
Mesto navodne smrti deteta: Kragujevac
Medicinsko osoblje:
Ostali javni službenici:


Izvor/kontakt:
E-mail: ema19901@outlook.com
komentar > (13. februar2017.)

< nazad
1990.

Porodica: Nadica Vidojković, brat Zoran
Mesto:
Datum rođenja deteta: 1990.
Pol: muški
Mesto rođenja deteta: Kruševac
Mesto navodne smrti deteta: Kruševac
Medicinsko osoblje: dr Sekula
Ostali javni službenici:


Izvor/kontakt:
E-mail:
komentar > (4. oktobar 2017.)

< nazad
1990.

Porodica: Radmila i Stojan Vasković
Mesto: Vitanovac, Kruševac
Datum rođenja deteta: 27. 2. 1990.
Pol: muški
Mesto rođenja deteta: Kruševac
Mesto navodne smrti deteta:
Medicinari: dr Garčević, dr Stanković, dr Trena Strelarac, dr Zdravko Jovanović
Ostali javni službenici:Brat

Izvor/kontakt:
Roditelji se nadaju u pomoć premijera Đinđića
Gde nam decu "sahraniše"?!
Oteti Milovan postao Sigmund
"Rođeni da nestanu" (knjiga, 2006., str. 162)

< nazad
1990.

Porodica:
Mesto:
Datum rođenja deteta: april 1990.
Pol: ženski
Mesto rođenja deteta: GAK Višegradska, Beograd
Mesto navodne smrti deteta:
Medicinsko osoblje:
Ostali javni službenici:


Izvor/kontakt:
E-mail: irdimilic@gmail.com
komentar > (27. april 2015.)

< nazad
1990.

Porodica: Svetlana Bukvički
Mesto: Loznica
Datum rođenja deteta: 16. 4. 1990.
Pol: ženski
Mesto rođenja deteta: Lozica
Mesto navodne smrti deteta: Institut za neonatologiju, Beograd
Medicinari:
Ostali javni službenici:


Izvor/kontakt:
Majke traže pomoć od Vlade Srbije
Sumnjivi papiri o smrti više beba

< nazad
1990.

Porodica: sestra Marija Anišić
Mesto: Čurug
Datum rođenja deteta: 26. 4. 1990.
Pol: muški
Mesto rođenja deteta: Betanija, Novi Sad
Mesto navodne smrti deteta:
Medicinsko osoblje:
Ostali javni službenici:


Izvor/kontakt:
E-mail: marijaanisic91@gmail.com
komentar > (25. januar 2023.)

< nazad
1990.

Porodica: Majka Brankica Jovanović
Mesto:
Datum rođenja deteta: 29. 4. 1990.
Pol: ženski
Mesto rođenja deteta: Pančevo
Mesto navodne smrti deteta: Institut za neonatologiju, Beograd
Medicinsko osoblje:
Ostali javni službenici:


Izvor/kontakt:
Tel: 060-526-10-11
komentar > (26. avgust 2017.)
komentar > (9. mart 2021.)

< nazad
1990.

Porodica: Dragana (Drobnjak) i Oliver Naumoski
Mesto:
Datum rođenja deteta: 12. 5. 1990.
Pol: muški
Mesto rođenja deteta: Maribor, R Slovenija
Mesto navodne smrti deteta:
Medicinsko osoblje:
Ostali javni službenici:


Izvor/kontakt:
E-mail: naumoskidragana@gmail.com
komentar > (22. septembar 2022.)

< nazad
1990.

Porodica:
Mesto:
Datum rođenja deteta: 4. 6. 1990.
Pol: muški
Mesto rođenja deteta: Požarevac
Mesto navodne smrti deteta: Institut za neonatologiju, Beograd
Medicinsko osoblje:
Ostali javni službenici:


Izvor/kontakt:
E-mail: lanipe@hotmail.com
komentar > (4. april 2004.)

< nazad
19551990.

Porodica: Mirjana i Milan
Mesto:
Datum rođenja deteta: 23. 7. 1990.
Pol: muški
Mesto rođenja deteta: Šabac
Mesto navodne smrti deteta:
Medicinsko osoblje:
Ostali javni službenici:


Izvor/kontakt:
Tel: 00491737108515
komentar > (23. novembar 2016.)

< nazad
1990.

Porodica: Mahovic Sucro, sestra Elida
Mesto:
Datum rođenja deteta: 25. 11. 1990.
Pol: muški
Mesto rođenja deteta: Priština
Mesto navodne smrti deteta: Beograd
Medicinsko osoblje:
Ostali javni službenici:


Izvor/kontakt:
E-mail: Sulle07@hotmail.com

< nazad
1990.

Porodica: sestra Gordana Ristić
Mesto:
Datum rođenja deteta: decembar 1990.
Pol: ženski + ženski
Mesto rođenja deteta: Leskovac
Mesto navodne smrti deteta:
Medicinsko osoblje:
Ostali javni službenici:


Izvor/kontakt:
E-mail: Jeksyyr@gmail.com
komentar > (28. februar 2020.)

< nazad
1990.

Porodica: sestra Katarina Mihajlović
Mesto:
Datum rođenja deteta: 26. 12. 1990.
Pol: muški
Mesto rođenja deteta: UKC GAK u Višegradskoj, Beograd
Mesto navodne smrti deteta: UKC GAK u Višegradskoj, Beograd
Medicinsko osoblje:
Ostali javni službenici:


Izvor/kontakt:
E-mail: kaca.radojicic@gmail.com
komentar > (20. novembar 2017.)

< nazad
1990.

Porodica: Gordana i Milan Ristić
Mesto:
Datum rođenja deteta: decembar 1990-1991.
Pol: ženski + ženski
Mesto rođenja deteta: Leskovac
Mesto navodne smrti deteta:
Medicinsko osoblje:
Ostali javni službenici:


Izvor/kontakt:
E-mail: biogreenjum@gmail.com
komentar > (27. januar 2023.)

< nazad


19911991.

Porodica: Zlatica i Božidar Cekić
Mesto: Pasi Poljana, Niš
Datum rođenja deteta: 27. marta 1991.
Pol: muški
Mesto rođenja deteta: GAK Niš
Mesto navodne smrti deteta: GAK Niš
Medicinsko osoblje:
Ostali javni službenici:Božidar Cekić


Izvor/kontakt:
"Rođeni da nestanu" (knjiga, 2006., str. 152)

< nazad
1991.

Porodica:
Mesto:
Datum rođenja deteta: 1991.
Pol: muški
Mesto rođenja deteta: GAK "Narodni front", Beograd
Mesto navodne smrti deteta:
Medicinsko osoblje:
Ostali javni službenici:


Izvor/kontakt: Žarko Arsić, Prokuplje
E-mail: zarkoa@telekom.rs
komentar > (29. mart 2013.)

< nazad
1991.

Porodica: Jasmina Stamenković
Mesto:
Datum rođenja deteta: 3. 1. 1991.
Pol: muški
Mesto rođenja deteta: GAK Višegradska, Beograd
Mesto navodne smrti deteta: GAK Višegradska, Beograd
Medicinsko osoblje:
Ostali javni službenici:


Izvor/kontakt:
E-mail: stamenkovicjasmina80@gmail.com
komentar > (7. februar 2016.)

< nazad
1991.

Porodica: sestra Naida Pepić
Mesto:
Datum rođenja deteta: 31. 1. 199..
Pol: muški
Mesto rođenja deteta: Tuzla, BiH
Mesto navodne smrti deteta:
Medicinsko osoblje:
Ostali javni službenici:


Izvor/kontakt:
E-mail: Npepic7@gmail.com
komentar > (10. avgust 2020.)

< nazad
1991.

Porodica: Gordana i Mirko Radišić
Mesto: Beograd
Datum rođenja deteta: 20. 2. 1991.
Pol:
Mesto rođenja deteta: KBC "Dr Dragiša Mišović", Beograd
Mesto navodne smrti deteta: Institut za neonatologiju, Beograd
Medicinari:
Ostali javni službenici:


Izvor/kontakt:
Patnja do neba velika

< nazad
1991.

Porodica: Božica i Savo Mihajlović, sestra Slobodanka Radić
Mesto:
Datum rođenja deteta: 11. 3. 1991.
Pol: ženski
Mesto rođenja deteta:
Mesto navodne smrti deteta:
Medicinsko osoblje:
Ostali javni službenici:


Izvor/kontakt:
E-mail: slobodanka.zeljka@gmail.com
komentar > (5. januar 2017.)

< nazad
1991.

Porodica: Gordana Cvijanović
Mesto:
Datum rođenja deteta: 12. 7. 1991.
Pol: ženski
Mesto rođenja deteta: KBC "Dragiša Mišovic", Beograd
Mesto navodne smrti deteta: Institut za neonatologiju, Beograd
Medicinari: dr Nedeljko Brahus, dr Ruždi Ramadani, dr Polovina
Ostali javni službenici:


Izvor/kontakt:
Slučaj je hteo da mi protokol dođe u ruke
Tajnu kriju brojevi 230 i 87

< nazad
1991.

Porodica: sestra Marija B.
Mesto:
Datum rođenja deteta: 18. 8. 1991.
Pol: ženski
Mesto rođenja deteta: Smederevska Palanka
Mesto navodne smrti deteta:
Medicinsko osoblje:
Ostali javni službenici:


Izvor/kontakt:
E-mail: m.fil@yahoo.com
komentar > (26. februar 2020.)

< nazad
1991.

Porodica:
Mesto:
Datum rođenja deteta: 20. 9. 1991.
Pol: muški
Mesto rođenja deteta: GAK "Narodni front", Beograd
Mesto navodne smrti deteta: GAK "Narodni front", Beograd
Medicinsko osoblje:
Ostali javni službenici:


Izvor/kontakt: posrednik Sofija Anđelković Vujičić
E-mail: sofijaav@yahoo.com
komentar > (22. septembar 2009.)

< nazad
1991.

Porodica:
Mesto:
Datum rođenja deteta: 9. 10. 1991.
Pol: ženski
Mesto rođenja deteta: Mostar, Bosna i Hercegovina
Mesto navodne smrti deteta:
Medicinsko osoblje:
Ostali javni službenici:


Izvor/kontakt:
E-mail: simona.mitevski@hotmail.com
komentar > (25. septembar 2022.)

< nazad
1991.

Porodica: brat Kenan Elezović
Mesto:
Datum rođenja deteta: 9. 10. 1991.
Pol: ženski
Mesto rođenja deteta: Mostar, Bosna i Hercegovina
Mesto navodne smrti deteta:
Medicinsko osoblje:
Ostali javni službenici:


Izvor/kontakt:
E-mail: kenan.ela@windowslive.com
komentar > (26. septembar 2022.)

< nazad
1991.

Porodica: Ljiljana i Jovica Vučković
Mesto: Beograd
Datum rođenja deteta: 15. 10. 1991.
Pol: muški
Mesto rođenja deteta: GAK Višegradska, Beograd
Mesto navodne smrti deteta: Beograd
Medicinari: dr Đerd Kokai, dr Slobodan Kostić, babica Vesna
Ostali javni službenici:

Ljilja i Jovica Vucković

Majka Ljiljana i otac Jovica


Izvor/kontakt:
Umrlice pod indigom
Sin nam je u zlatnom kavezu
"Rođeni da nestanu" (knjiga, 2006., str. 109)

< nazad
1991.

Porodica: Zorica Mladenović, sestra Marina
Mesto:
Datum rođenja deteta:
Pol: muški
Mesto rođenja deteta: Prokuplje
Mesto navodne smrti deteta: Prokuplje
Medicinsko osoblje:
Ostali javni službenici:


Izvor/kontakt:
E-mail: mika.mladenovic7@gmail.com
komentar > (20. mart 2018.)

< nazad
1991.

Porodica: sestra Saša Petrović
Mesto:
Datum rođenja deteta: 17. 10. 1991.
Pol: ženski
Mesto rođenja deteta: Prijedor, Bosna i Hercegoina
Mesto navodne smrti deteta:
Medicinsko osoblje:
Ostali javni službenici:


Izvor/kontakt:
E-mail: sasa.petrovic@siol.net
komentar > (23. septembar 2009.)

< nazad


19921992.

Porodica: Julijana
Mesto: Švedska
Datum rođenja deteta: 26. 1. 1992.
Pol: ženski
Mesto rođenja deteta: Pančevo
Mesto navodne smrti deteta: Institut za neonatologiju, Beograd
Medicinsko osoblje:
Ostali javni službenici:


Izvor/kontakt:
E-mail: indianflicka@hotmail.com
komentar > (16. avgust 2010.)

< nazad
1992.

Porodica: Zora i Franjo Turkalj, sestra Ivana Momčilović
Mesto:
Datum rođenja deteta: 12. 3. 1992.
Pol: muški
Mesto rođenja deteta: Sombor
Mesto navodne smrti deteta:
Medicinsko osoblje:
Ostali javni službenici:


Izvor/kontakt:
E-mail:
komentar > (12. septembar 2017.)

< nazad
1992.

Porodica: Suzana (Marinković) Mitrović, sestra Mirjana
Mesto:
Datum rođenja deteta: 4. 4. 1992.
Pol: muški
Mesto rođenja deteta: GAK u Višegradskoj, Beograd
Mesto navodne smrti deteta:
Medicinsko osoblje: dr Ljubomir Lopačić
Ostali javni službenici:


Izvor/kontakt:
E-mail: maja93.gsp@gmail.com

< nazad
1992.

Porodica: sestra Maja Hrstić
Mesto boravka: Hrvatska
Datum rođenja deteta: 25. 4. 1992.
Pol: ženski
Krvna grupa: A+ Mesto rođenja deteta: Glina, Hrvatska
Mesto navodne smrti deteta: Klinički centar Paprikovac, Banja Luka, Bosna i Hercegovina
Medicinsko osoblje:
Ostali javni službenici:


Izvor/kontakt:
E-mail: majabakis193@gmail.com
komentar > (26. septembar 2022.)

< nazad
1992.

Porodica: Ljubinka Sobotović
Mesto: Obrenovac
Datum rođenja deteta: 10. 6. 1992.
Pol: muški
Mesto rođenja deteta: KBC Zvezdara, Beograd
Mesto navodne smrti deteta: Institut za neonatologiju, Beograd
Medicinsko osoblje: Prim. Dr Med Sci. G.Gregorić i Prim. Dr Mihailo Leposavić. Na otpusnoj listi iz zavoda za prevremeno rođenu decu su bili Prim. Dr sci. Milica Cuberović i načelnica odeljenja Prim. Dr sci. Ljiljana Cvetić.
Ostali javni službenici:


Izvor/kontakt:
E-mail: milicas92-@hotmail.com
shobo267@hotmail.com
komentar > (28. maj 2015.)
komentar > (10. maj 2017.)

< nazad
1992.

Porodica: Vera i Vojkan Đorđević
Mesto: Stalać
Datum rođenja deteta: 21.6.1992.
Pol: muški
Mesto rođenja deteta: Kruševac
Mesto navodne smrti deteta: Kruševac
Medicinsko osoblje:
Ostali javni službenici:


Izvor/kontakt:
Tel: 0628711639
E-mail: veradj69ls@gmail.com
komentar > (21. decembar 2018.)

< nazad
1992.

Porodica: Ranka Inga i Zravko Studić
Mesto: Island
Datum rođenja deteta: 7. 7. 1992.
Pol: muški
Mesto rođenja deteta: Jagodina
Mesto navodne smrti deteta: Jagodina
Medicinsko osoblje:
Ostali javni službenici:Ranka Inga
Otac Zravko Studić i majka Ranka Inga

Izvor/kontakt:
Za bebu i do 40.000 evra

< nazad
1992.

Porodica: sestra Dragica Stepanović
Mesto:
Datum rođenja deteta: 19. 8. 1992.
Pol: muški
Mesto rođenja deteta: Valjevo
Mesto navodne smrti deteta: Valjevo
Medicinsko osoblje:
Ostali javni službenici:


Izvor/kontakt:
E-mail: dragica22@outlook.com
komentar > (29. juli 2020.)

< nazad
1992.

Porodica: Ljubinka i Jovan Gavrilović
Mesto: Čenta, Zrenjanin
Datum rođenja deteta: 19.8.1992.
Pol: muški
Ime deteta: Dalibor
Krvna grupa: 0
Mesto rođenja deteta: Zrenjanin
Mesto navodne smrti deteta:
Medicinsko osoblje: dr Mira Žarković
Ostali javni službenici: Administrativni radnik Branka Vasiljević, patolog Laslo Štajer

Izvor/kontakt:
E-mail: gavrilovicljubinka537@gmail.com

< nazad
1992.

Porodica: Mica i Vladan Milosavljević
Mesto:
Datum rođenja deteta: 22. 9. 1992.
Pol: muški
Mesto rođenja deteta: GAK Višegradska, Beograd
Mesto navodne smrti deteta: Institut za majku i dete, Beograd
Medicinsko osoblje:
Ostali javni službenici:


Izvor/kontakt:

komentar > (23. septembar 2020.)

< nazad
1992.

Porodica: sestra Suzana Zojkić Rusmir
Mesto:
Datum rođenja deteta: 24. 10. 1992.
Pol: muški
Mesto rođenja deteta: Pančevo
Mesto navodne smrti deteta: Institut za neonatologiju, Beograd
Medicinsko osoblje:
Ostali javni službenici:


Izvor/kontakt:
E-mail: szojkic@gmail.com
komentar > (14. oktobar 2017.)
komentar > (18. januar 2020.)

< nazad
1992.

Porodica: Mariola i Goran Cavnić
Mesto: Leskovac
Datum rođenja deteta: 28. 11. 1992.
Pol: muški
Mesto rođenja deteta: Leskovac
Mesto navodne smrti deteta: Leskovac
Medicinsko osoblje:
Ostali javni službenici:Brat Nenad, majka Mariola, otac Goran i sestra Julija Cavnić


Izvor/kontakt:
"Rođeni da nestanu" (knjiga, 2006., str. 124)

< nazad
1992.

Porodica: Srđan Ljubojević
Mesto:
Datum rođenja deteta: 2. 12. 1992.
Pol: ženski
Mesto rođenja deteta: GAK u Višegradskoj, Beograd
Mesto navodne smrti deteta: GAK u Višegradskoj, Beograd
Medicinsko osoblje:
Ostali javni službenici:


Izvor/kontakt:
E-mail: srdjan.ljubojevic@yandex.ru
komentar > (24. maj 2019.)

< nazad
1992.

Porodica: Jamina Stojanović
Mesto: Kruševac
Datum rođenja deteta: 29. 12. 1992.
Pol: ženski
Mesto rođenja deteta: Priština
Mesto navodne smrti deteta: Institut za neonatologiju, Beograd
Medicinsko osoblje:
Ostali javni službenici:Majka Jasmina Stojanović
Izvor/kontakt:
Vaša beba je umrla: Suprug je počeo da plače, a ja sam se skamenila

< nazad


19931993.

Porodica: Biljana i Nebojša Gopić
Mesto: Suva Reka, Prokuplje
Datum rođenja deteta: 1993
Pol:
Mesto rođenja deteta: Prokuplje
Mesto navodne smrti deteta: Prokuplje
Medicinari:
Ostali javni službenici:


Izvor/kontakt:
Patnja do neba velika

< nazad
1993.

Porodica: Nedžada i Ivan Perović, sestra Nataša Pejić
Mesto:
Datum rođenja deteta: 1993.
Pol: muški + muški
Mesto rođenja deteta: Užice
Mesto navodne smrti deteta:
Medicinsko osoblje:
Ostali javni službenici:


Izvor/kontakt:
E-mail: dusanduki878@gmail.com
komentar > (25. septembar 2018.)

< nazad
1993.

Porodica: sestra Ljubica Živković
Mesto:
Datum rođenja deteta: 1993.
Pol:
Mesto rođenja deteta: Kraljevo
Mesto navodne smrti deteta:
Medicinsko osoblje:
Ostali javni službenici:


Izvor/kontakt:
E-mail: Ljubicadjole05@gmail.com
komentar > (29. april 2019.)

< nazad
1993.

Porodica: Milica Živić
Mesto:
Datum rođenja deteta: 1993.
Pol:
Mesto rođenja deteta: Aleksinac
Mesto navodne smrti deteta:
Medicinsko osoblje:
Ostali javni službenici:


Izvor/kontakt:
E-mail: milenazivic97@gmail.com
komentar > (26. mart 2022.)

< nazad
1993.

Porodica: Violeta Paunović
Mesto: Žagibica
Datum rođenja deteta: 5. 1. 1993.
Pol: muški
Mesto rođenja deteta: Požarevac
Mesto navodne smrti deteta: Dečija klinika, ul. Tiršova, Beograd
Medicinsko osoblje:
Ostali javni službenici:


Izvor/kontakt:
Em-mail: vicky73@ptt.rs
komentar > (16. septembar 2007.)
komentar > (7. decembar 2014.)

< nazad
1993.

Porodica: Slađana i otac Stanisa Savić, brat Lazar, sestra Suzana
Mesto:
Datum rođenja deteta: 9. 2. 1993.
Pol: muški
Mesto rođenja deteta: Požarevac
Mesto navodne smrti deteta:
Medicinsko osoblje:
Ostali javni službenici:


Izvor/kontakt:
E-mail: lazarsavicpfk@gmail.com
komentar > (20. februar 2017.)

< nazad
1993.

Porodica: Jasminka Vasiljević
Mesto:
Datum rođenja deteta: 27. 2. 1993.
Pol: ženski
Mesto rođenja deteta: Požarevac
Mesto navodne smrti deteta: Beograd
Medicinsko osoblje:
Ostali javni službenici:


Izvor/kontakt:
Mob: 064 917 00 41
komentar > (25. 3. 2017.)

1993.

Porodica: Dušica Ristanović
Mesto:
Datum rođenja deteta: 2. 3. 1993.
Pol: muški
Mesto rođenja deteta: Vršac
Mesto navodne smrti deteta: Institut za neonatologiju, Beograd
Medicinsko osoblje:
Ostali javni službenici:


Izvor/kontakt:
E-mail: dusicaristanovic25@gmail.com
komentar > (11. maj 2017.)

1993.

Porodica: Nataša i Marinel Greonjanc
Mesto:
Datum rođenja deteta: 2. 3. 1993.
Pol: muški
Mesto rođenja deteta: Vršac
Mesto navodne smrti deteta: Institut za neonatologiju, Beograd
Medicinsko osoblje:
Ostali javni službenici:


Izvor/kontakt:
Nataši su rekli da joj je sin Mario umro 3 dana nakon rođenja: Posle 25 godina pojavili su se tragovi da je beba oteta. Sada čekaju da se vrati kući

1993.

Porodica: Slavica Nović
Mesto:
Datum rođenja deteta: 17. 5. 1993.
Pol: ženski
Mesto rođenja deteta: Sremska Mitrovica
Mesto navodne smrti deteta:
Medicinsko osoblje:
Ostali javni službenici:


Izvor/kontakt:
E-mail:

1993.

Porodica: Dragica i Goran Plauc (Plautz)
Mesto:
Datum rođenja deteta: 5. 8. 1993.
Pol: muško + muško
Mesto rođenja deteta: GAK KC Tuzla
Mesto navodne smrti deteta: GAK KC Tuzla
Medicinsko osoblje: dr Boro Kuprešak, dr Nisveta Alispahić, dr Branislava Balić, babica Vojka
Ostali javni službenici: matičarka Zinaida SelimovićMajka Dragica i otac Goran Plauc

Izvor/kontakt:
Rekli im da su mrtvi: Blizance su nam ukrali nakon porođaja

1993.

Porodica: Dušanka Stefanović Novaković
Mesto:
Datum rođenja deteta: 6. 8. 1993.
Pol: muški
Mesto rođenja deteta: GAK "Narodni front", Beograd
Mesto navodne smrti deteta: GAK "Narodni front", Beograd
Medicinsko osoblje:
Ostali javni službenici:


Izvor/kontakt:
E-mail: dusanka60@yahoo.com
komentar > (28. januar 2022.)

1993.

Porodica: Olivera i Goran Bogojević
Mesto: muško + muško
Datum rođenja deteta: 25. 8. 1993.
Pol:
Mesto rođenja deteta: GAK Višegradska, Beograd
Mesto navodne smrti deteta: Institut za neonatologiju, Beograd
Medicinari: dr Đerd Kokai, dr Slobodan Kostić, dr Ljubomir Lopičić
Ostali javni službenici:

Bogojevici

Olivera i Saša Bogojević

Izvor/kontakt:
Umrlice pod indigom

1993.

Porodica: Zorica Pajić
Mesto: Petrovac na Mlavi
Datum rođenja deteta: 2. 10. 1993.
Pol: muški
Mesto rođenja deteta: GAK Višegradska, Beograd
Mesto navodne smrti deteta: GAK Višegradska, Beograd
Medicinsko osoblje: babica Đ., dr Rad., dr M. P., dr Đ. K.
Ostali javni službenici:


Izvor/kontakt:
Serijal „Projekat“ – krađa beba u Srbiji (3)

1993.

Porodica: Maja Džebo
Mesto:
Datum rođenja deteta: 13. 10. 1993.
Pol:
Mesto rođenja deteta: Sarajevo, BiH
Mesto navodne smrti deteta: Institut za majku i dijete
Medicinsko osoblje:
Ostali javni službenici:


Izvor/kontakt:
E-mail: maja.majce54321@gmail.com
komentar > (11. decembar 2018.)

1993.

Porodica: Arta i Nikola Šegrt
Mesto: Beograd
Datum rođenja deteta: 26. 10. 1993.
Pol: muški
Mesto rođenja deteta: GAK Višegradska, Beograd
Mesto navodne smrti deteta: GAK Višegradska, Beograd
Medicinari: dr O. Antonović, dr Ljubomir Lopičić
Ostali javni službenici:


Izvor/kontakt:
Nesklad u papirima, nada za 300 porodica

1993.

Porodica:
Mesto:
Datum rođenja deteta: 27.10.1993.
Pol: ženski
Mesto rođenja deteta: Kraljevo
Mesto navodne smrti deteta:
Medicinsko osoblje:
Ostali javni službenici:


Izvor/kontakt:
E-mail:
komentar > (1. oktobar 2020.)

1993.

Porodica: Ružica Sokanović
Mesto: Loznica
Datum rođenja deteta: 7. 11. 1993.
Pol: muški
Mesto rođenja deteta: Loznica
Mesto navodne smrti deteta: Institut za majku i dete, Beograd
Medicinsko osoblje:
Ostali javni službenici:


Izvor/kontakt:
E-mail: nedeljkosokanoviv@yahoo.to
komentar > (23. mart 2018.)

1993.

Porodica: Milka Kreca, sestra Zorica Malić
Mesto:
Datum rođenja deteta: 19. 12. 1993.
Pol: muški
Mesto rođenja deteta: Sremska Mitrovica
Mesto navodne smrti deteta: Sremska Mitrovica
Medicinsko osoblje:
Ostali javni službenici:


Izvor/kontakt:
Tel: 069/365-6410
komentar > (21. jul 2016.)

1993.

Porodica: Snežana Ignjatović
Mesto:
Datum rođenja deteta: 25. 12. 1993.
Pol: muški
Mesto rođenja deteta: Kruševac
Mesto navodne smrti deteta: Beograd ili Kruševac
Medicinsko osoblje: dr. Garčević, dr. Savković i babica Jakovljević
Ostali javni službenici:


Izvor/kontakt: snezanaignjatovic74@yahoo.com

komentar > (2. i 30. decembar 2015.)19941994.

Porodica: D. J.
Mesto:
Datum rođenja deteta: 1994.
Pol:
Mesto rođenja deteta:
Mesto navodne smrti deteta:
Medicinsko osoblje:
Ostali javni službenici:


Izvor/kontakt:
Rekli im da su mrtvi: Blizance su nam ukrali nakon porođaja

1994.

Porodica: brat Nikola Bojović
Mesto:
Datum rođenja deteta: 1994.
Pol:
Mesto rođenja deteta: Čačak
Mesto navodne smrti deteta: Čačak
Medicinsko osoblje:
Ostali javni službenici:


Izvor/kontakt:
E-mail: bojkebojke16@gmail.com
komentar > (6. oktobar 2017.)

1994.

Porodica: Svetlana škerović
Mesto:
Datum rođenja deteta: 13. 3. 1994.
Pol: ženski
Mesto rođenja deteta: GAK Višegradska, Beograd
Mesto navodne smrti deteta:
Medicinsko osoblje:
Ostali javni službenici:


Izvor/kontakt:
E-mail: cecaskero12@gmail.com
komentar > (12. novembar 2022.)

19551994.

Porodica: Trifunović
Mesto:
Datum rođenja deteta: 12. 6. 1994.
Pol:
Mesto rođenja deteta: Bor
Mesto navodne smrti deteta: Institut za neonatologiju, Beograd
Medicinsko osoblje:
Ostali javni službenici:

Izvor/kontakt:
Tel: 0612402625 E-mail: vesnatrifunovic35@gmail.com
komentar > (1. maj 2024.)

1994.

Porodica: Jasmina Burojević
Mesto:
Datum rođenja deteta: 1. 10. 1994.
Pol: muški
Mesto rođenja deteta: GAK Višegradska, Beograd
Mesto navodne smrti deteta: GAK Višegradska, Beograd
Medicinsko osoblje:
Ostali javni službenici:


Izvor/kontakt:
E-mail: ninabu@hotmail.de
komentar > (17. decembar 2015.)

1994.

Porodica: Faketa i Husein Omerović, brat Haris
Mesto:
Datum rođenja deteta: 10. 4. 1994.
Pol: muški
Krvna grupa: AB+
Mesto rođenja deteta: bolnica Gradina, Tuzla, Bosna i Hercegovina
Mesto navodne smrti deteta:
Medicinsko osoblje:
Ostali javni službenici:


Izvor/kontakt:
E-mail: haris.omerovic.ets@gmail.com
komentar > (13. novembar 2015.)

1994.

Porodica: Nadica i Rajko Stanojević
Mesto: Prugovo, Požarevac
Datum rođenja deteta: 7. 10. 1994.
Pol: muški
Mesto rođenja deteta:
Mesto navodne smrti deteta: Institut za majku i dete, Novi Beograd
Medicinsko osoblje:
Ostali javni službenici:


Izvor/kontakt:
E-mail: nadalina2105@gmail.com
komentar > (15. april 2015.)

1994.

Porodica: Olivera i Goran Nešić
Mesto: Pančevo
Datum rođenja deteta: 10. 10. 1994.
Pol: muško + muško
Mesto rođenja deteta: Pančevo
Mesto navodne smrti deteta: Institut za neonatologiju, Beograd
Medicinari:
Ostali javni službenici:

Olivera Nešić

Olivera Nešić


Izvor/kontakt:
Rođeni da nestanu
Da li postoji "Bela mafija"19951995.

Porodica: sestra Jelena Mrđa
Mesto:
Datum rođenja deteta: 1995.
Pol: muški
Mesto rođenja deteta: Sremska Mitrovica
Mesto navodne smrti deteta:
Medicinsko osoblje:
Ostali javni službenici:


Izvor/kontakt:
E-mail: Jelenamrdja022@gmail.com
komentar > (29. avgust 2015.)

1995.

Porodica: Ferida Trifković
Mesto:
Datum rođenja deteta: januar 1995.
Pol: ženski
Mesto rođenja deteta: Šabac
Mesto navodne smrti deteta: Šabac
Medicinsko osoblje:
Ostali javni službenici:


Izvor/kontakt:
E-mail:
komentar > (2. septembar 2016.)

1995.

Porodica: Mirjana Ivanović
Mesto:
Datum rođenja deteta: 18. 1. 1995.
Pol: muški
Mesto rođenja deteta: Kruševac
Mesto navodne smrti deteta: Kruševac
Medicinsko osoblje:
Ostali javni službenici:


Izvor/kontakt:
E-mail: imirjana12@gmail.com

1995.

Porodica: (Gordana Cvetković
Mesto:
Datum rođenja deteta: 9. 10. 1995.
Pol: ženski
Krvne grupe: majka 0+, otac AB+ Mesto rođenja deteta: Aleksinac
Mesto navodne smrti deteta: Aleksinac
Medicinsko osoblje: dr Gruja Crnogorac
Ostali javni službenici:


Izvor/kontakt:
E-mail: gogaratkivic@gmail.com
komentar > (13. februar 2015.)

1995.

Porodica: Maja (Trkulja) i Igor Ljubić
Mesto:
Datum rođenja deteta: 24. 12. 1995.
Pol: muški
Mesto rođenja deteta: GAK Višegradska, Beograd
Mesto navodne smrti deteta: GAK Višegradska, Beograd
Medicinsko osoblje: dr Pervulov, dr Rosić, neonatolog dr Božana Gazikalović
Ostali javni službenici:


Izvor/kontakt:
E-mail: mfljubic@gmail.com
komentar > (13. mart 2016.)19961996.

Porodica: brat Stanko Barbul
Mesto: Berlin
Datum rođenja deteta: 1996.
Pol: ženski
Mesto rođenja deteta: Kikinda
Mesto navodne smrti deteta:
Medicinsko osoblje:
Ostali javni službenici:


Izvor/kontakt:
E-mail: stankoking3@gmail.com
komentar > (2. april 2013.)

1996.

Porodica: Zorica i Velibor Mitrović, sestra Aleksandra
Mesto:
Datum rođenja deteta: 21. 3. 1996.
Pol: muški
Mesto rođenja deteta: Sremska Mitrovica
Mesto navodne smrti deteta: Sremska Mitrovica
Medicinsko osoblje:
Ostali javni službenici:


Izvor/kontakt:
E-mail: aleksandra0mitrovic@gmail.com
komentar > (11. avgust 2016.)
komentar > (4. juli 2019.)

1996.

Porodica: sestra Ljiljana Janković
Mesto:
Datum rođenja deteta: 21. 3. 1996.
Pol: ženski
Mesto rođenja deteta: Novi Sad
Mesto navodne smrti deteta:
Medicinsko osoblje:
Ostali javni službenici:


Izvor/kontakt:
E-mail: Ljiljana1996japy@gmail.com
komentar >

1996.

Porodica: Dijana Dvorski
Mesto:
Datum rođenja deteta: 11. 4. 1996.
Pol:
Mesto rođenja deteta:
Mesto navodne smrti deteta: Beograd
Medicinsko osoblje:
Ostali javni službenici:


Izvor/kontakt:
E-mail:
komentar > (23. april 2017.)

1996.

Porodica: sestra Nataša
Mesto:
Datum rođenja deteta: 6. 7. 1996.
Pol: ženski
Mesto rođenja deteta: Bačka Topola
Mesto navodne smrti deteta:
Medicinsko osoblje:
Ostali javni službenici:


Izvor/kontakt:
E-mail: gajinovnatasa51@gmail.com
komentar > (19. februar 2017.)

1996.

Porodica: sestra Karolina Kemives (Kömüves, rođ. Deli)
Mesto: Subotica
Datum rođenja deteta: 28. 08. 1996.
Pol: žensko + žensko
Mesto rođenja deteta: Subotica
Mesto navodne smrti deteta: današnji Institut za neonatologiju, Beograd
Medicinsko osoblje:
Ostali javni službenici:Mama i ja
Izvor/kontakt:
E-mail: 91karolina.kemives@gmail.com
komentar > (25. jun 2015.)

1996.

Porodica: C. V.
Mesto:
Datum rođenja deteta: oktbar 1996
Pol: ženski
Mesto rođenja deteta: Betanija, Novi Sad
Mesto navodne smrti deteta: Dečja bolnica, neonatologija, Novi Sad
Medicinsko osoblje:
Ostali javni službenici:


Izvor/kontakt:
E-mail: cv99610@gmail.com
komentar > (12. novembar 2017.)

1996.

Porodica: Jolanka Kapaš i Dragan Rajak, sestra Dragana
Mesto: selo Boka, Sečanj
Datum rođenja deteta: 31. 12. 1996.
Pol: muški
Mesto rođenja deteta: Zrenjanin
Mesto navodne smrti deteta: Zrenjanin
Medicinsko osoblje: dr Tijana Đurić, dr Igor Vorgić
Ostali javni službenici:Otac Dragan i sestra Dragana Rajak sa svedokom komšinicom Verom Petrović
Porodica Kapaš Rajak u sredini sa komšinicama

Izvor/kontakt:
Ukraden iz porodilišta u Zrenjaninu: Mislili 18 godina da im je sin mrtav!
Oteti sin živi u Nemačkoj
"Našeg Srđana živog sahranjuju!"19971997.

Porodica: Dragica Dimitrijević
Mesto:
Datum rođenja deteta: 1997.
Pol: muški
Mesto rođenja deteta: Šabac
Mesto navodne smrti deteta: Institut za majku i dete, Beograd
Medicinsko osoblje:
Ostali javni službenici:


Izvor/kontakt:
E-mail: dragadraguljica169@gmail.com
komentar > (16. februar 2015.)

1997.

Porodica: sestra Selma Drobac
Mesto:
Datum rođenja deteta: 1997.
Pol: muški
Mesto rođenja deteta: Novi Sad
Mesto navodne smrti deteta: Novi Sad
Medicinsko osoblje:
Ostali javni službenici:


Izvor/kontakt:
E-mail: selmadrobac@gmail.com
komentar > (10. decembar 2015.)

1997.

Porodica: Ljiljana Panić
Mesto: Ub
Datum rođenja deteta: 10. 01. 1997.
Pol: muški
Mesto rođenja deteta: ZC Valjevo
Mesto navodne smrti deteta: ZC Valjevo
Medicinsko osoblje: dr N. Simić, dr S.Mirković, babica Ceca
Ostali javni službenici: matičarke Anica Gajić i Radojka Milenković


Izvor/kontakt:
E-mail: kadrovska@kolubarab.rs
komentar > (29. septembar 2015.)

1997.

Porodica:
Mesto:
Datum rođenja deteta: 23. 02. 1997.
Pol: ženski
Mesto rođenja deteta: Bor
Mesto navodne smrti deteta: Instinut za neonatologiju, Beograd
Medicinsko osoblje: dr. Ruždi Ramadani
Ostali javni službenici:


Izvor/kontakt:


1997.

Porodica: Violeta Vladimirović
Mesto:
Datum rođenja deteta: mart 1997
Pol: ženski
Mesto rođenja deteta: Šabac
Mesto navodne smrti deteta: na putu do Instituta za Neonatologiju u Beogradu
Medicinsko osoblje:
Ostali javni službenici:


Izvor/kontakt: (nije ostavljena kontakt adresa)
komentar > (26. novembar 2015.)

1997.

Porodica: Ilona Novak
Mesto: Kikinda
Datum rođenja deteta: 3. 3. 1997.
Pol: muški
Mesto rođenja deteta: GAK "Narodni front", Beograd
Mesto navodne smrti deteta: GAK "Narodni front", Beograd
Medicinari:
Ostali javni službenici:


Izvor/kontakt:
Roditeljstvo ne zastareva

1997.

Porodica: Blaga i Slobodan Obradović
Mesto: Leskovac
Datum rođenja deteta: 14. 3. 1997.
Pol: muški
Mesto rođenja deteta: GAK, Beograd
Mesto navodne smrti deteta: GAK, Beograd
Medicinsko osoblje: doktorka Jović, doktorka Kesić
Ostali javni službenici:


Izvor/kontakt:
Dokumenti podstiču sumnje

1997.

Porodica: Živorad Radovanović i Silvana Đorđević, brat Milivoje
Mesto:
Datum rođenja deteta: jun ili jul 1997.
Pol: muški
Mesto rođenja deteta: Beograd
Mesto navodne smrti deteta: Beograd
Medicinsko osoblje:
Ostali javni službenici:


Izvor/kontakt: Milivoj Radovanović
Tel: 0616433602
E-mail:
komentar > (30. april 2020.)

1997.

Porodica:
Mesto:
Datum rođenja deteta: 24. 7. 1997.
Pol: ženski
Mesto rođenja deteta: Savski venac, Beograd
Mesto navodne smrti deteta: Beograd
Medicinsko osoblje:
Ostali javni službenici:


Izvor/kontakt:
E-mail: dramlicanindijana@gmail.com
komentar > (1. februar 2016.)

komentar > (15. februar 2021.)

1997.

Porodica: Suzana Buha
Mesto:
Datum rođenja deteta: avgust 1997.
Pol: muški
Mesto rođenja deteta:
Mesto navodne smrti deteta: Institut za neonatologiju
Medicinsko osoblje:
Ostali javni službenici:


Izvor/kontakt:
komentar > (2. mart 2020.)

1997.

Porodica: Olivera Koturović
Mesto:
Datum rođenja deteta: 4. 8. 1997.
Pol: muški
Mesto rođenja deteta: GAK Višegradska, Beograd
Mesto navodne smrti deteta: Instutut za neonatologiju, Beograd
Medicinsko osoblje:
Ostali javni službenici:


Izvor/kontakt:
E-mail: koturovicolivera@yahoo.com
komentar > (26. februar 2017.)

1997.

Porodica: Nevena
Mesto:
Datum rođenja deteta: 17. 9. 1997.
Pol: muški
Mesto rođenja deteta: Aleksinac
Mesto navodne smrti deteta: Aleksinac
Medicinsko osoblje:
Ostali javni službenici:


Izvor/kontakt:
E-mail: nevenar320@gmail.com
komentar > (23. februar 2022.)

1997.

Porodica: Melinda Dimitrijević
Mesto: Bor
Datum rođenja deteta: 17. 12. 1997.
Pol: muški
Mesto rođenja deteta: Bor
Mesto navodne smrti deteta: Institut za neonatologiju, Beograd
Medicinsko osoblje:
Ostali javni službenici:


Izvor/kontakt:
"Rođeni da nestanu" (knjiga, 2006., str. 146)

1998.

Porodica: Goran Filipović, sestra Jelena
Mesto: Beograd
Datum rođenja deteta: 1998.
Pol: ženski
Mesto rođenja deteta: Beograd
Mesto navodne smrti deteta: Institut za majku i dete, Beograd
Medicinari:
Ostali javni službenici:

Goran Filipović

Otac Goran Filipović

Izvor/kontakt:
Tel: 064/49-83-778
Tajne analize u stranim DNK laboratorijama
komentar > (28. avgust 2003.)
komentar > (5. septembar 2004.)
Užasno: U Srbiji ukradeno više od 6.000 beba!

1998.

Porodica: Ljiljana Tošić
Mesto:
Datum rođenja deteta: 1998.
Pol: muški
Mesto rođenja deteta: Priština
Mesto navodne smrti deteta:
Medicinsko osoblje:
Ostali javni službenici:


Izvor/kontakt:
E-mail: ljiljatosic55@gmail.com
komentar > (22. avgust 2016.)

1998.

Porodica: Marina Milosavljević, sestra Dragana Maksimović
Mesto:
Datum rođenja deteta: 1998.
Pol:
Mesto rođenja deteta:
Mesto navodne smrti deteta:
Medicinsko osoblje:
Ostali javni službenici:


Izvor/kontakt:
E-mail: dalenina12@gmail.com
komentar > (17. maj 2021.)1998Porodica: Roza Nikolić
Mesto: Alibunar
Datum rođenja deteta: mart 1998.
Pol: ženski
Mesto rođenja deteta: GAK "Narodni front", Beograd
Mesto navodne smrti deteta: GAK "Narodni front", Beograd
Medicinari: dr Veroslav Marinković
Ostali javni službenici:


SLUČAJ REŠEN


Izvor/kontakt: Za bebu milioni maraka
"Rođeni da nestanu" (knjiga, 2006., str. 62)

1998.

Porodica: Milena i Goran Milojević ili Milivojević
Mesto: Bor
Datum rođenja deteta: 2. 6. 1998.
Pol: ženski
Mesto rođenja deteta: Bor
Mesto navodne smrti deteta: Bor
Medicinsko osoblje:
Ostali javni službenici:


Izvor/kontakt:
Istina zakopana na groblju
"Rođeni da nestanu" (knjiga, 2006., str. 144)

1998.

Porodica: Vesna Jelić
Mesto:
Datum rođenja deteta: 13. 6. 1998.
Pol: muški
Mesto rođenja deteta:
Mesto navodne smrti deteta:
Medicinsko osoblje:
Ostali javni službenici:


Izvor/kontakt:
E-mail: jefimijapetrovic234@gmail.com
komentar > (19. maj 2020.)

1998.

Porodica: Gordana (Ružić) i Boban Đurđević
Mesto: Aleksinac
Datum rođenja deteta: avgust 1998.
Pol: ženski
Mesto rođenja deteta:
Mesto navodne smrti deteta:
Medicinari:
Ostali javni službenici:Majka Gordana i otac Boban Đurđević


Izvor/kontakt:
Traže živu decu
"Rođeni da nestanu" (knjiga, 2006., str. 91)

1998.

Porodica: Vesna Jelić
Mesto:
Datum rođenja deteta: 13. 5. 1998.
Pol: muški
Mesto rođenja deteta: Smederevska Palanka
Mesto navodne smrti deteta: Mihaljlovac
Medicinsko osoblje: direktorka Marija Mihajlović, dr Bajčetić, načelnica Rosa
Ostali javni službenici:


Izvor/kontakt:
E-mail: eminast999@gmail.com
komentar > (26. februar 2018.)

1998.

Porodica: Radu Dragana
Mesto:
Datum rođenja deteta: 18. 10. 1998.
Pol: muški
Mesto rođenja deteta: Zrenjanin
Mesto navodne smrti deteta:
Medicinsko osoblje:
Ostali javni službenici:


Izvor/kontakt: Radu Zorana
E-mail: raduzorana1234@gmail.com
komentar > (3. januar 2016.)19991999.

Porodica: Žaklina i Ljubiša Ristić
Mesto: Bad Soden am Taunus, Hessen, Nemačka
Datum rođenja deteta: 14. 5. 1999.
Pol: ženski
Mesto rođenja deteta: Bolnica Sremska Mitrovica
Mesto navodne smrti deteta:
Medicinsko osoblje: Zlata Petaković
Ostali javni službenici:


Izvor/kontakt: 004915788333561
E-mail: 2@g mail.com
komentar > (14. februar 2018.)

1999.

Porodica: Radmila i Njegoš Ilić
Mesto:
Datum rođenja deteta: 18. 8. 1999.
Pol:
Mesto rođenja deteta: KC Kragujevac
Mesto navodne smrti deteta:
Medicinsko osoblje: pedijatar Svetlana Tošanić, administrativni radnik Slavica Vidosavljević, obducent Mila Knežević
Ostali javni službenici:


Izvor/kontakt:
E-mail:
Dijagnoza za javašluk

1999.

Porodica: Ankica (Magdić) i Dragan Jevtić
Mesto: Sremska Mitrovica, ul. Arsenija Čarnojevića 4
Datum rođenja deteta: 26. 8. 1999.
Pol: muški
Mesto rođenja deteta: Betanija, Novi Sad
Mesto navodne smrti deteta: Institut za majku i dete
Medicinsko osoblje:
Ostali javni službenici:


Izvor/kontakt:
E-mail: direktorankicajevtic@gmail.com
komentar > (30. septembar 2017.)

1999.

Porodica: Zorica Marković
Mesto:
Datum rođenja deteta: 6. 9. 1999.
Pol: ženski
Mesto rođenja deteta:
Mesto navodne smrti deteta:
Medicinsko osoblje: pedijatar Ljiljana Mijatović
Ostali javni službenici:


Izvor/kontakt:
E-mail: zorinkamarkovic999@gmail.com
komentar > (20. novembar 2019.)

1998.

Porodica: Dragana Radu
Mesto:
Datum rođenja deteta: 18. 10. 1998.
Pol: muški
Mesto rođenja deteta: Zrenjanin
Mesto navodne smrti deteta: Zrenjanin
Medicinsko osoblje:
Ostali javni službenici:


Izvor/kontakt:
E-mail: raduzorana1234@gmail.com


ENGLISHDOLIJALI:

VESTI IZ SVETA
VAŽNO ZNATI:


IZMIŠLJOTINE ZVANE GEN I DNK


EUGENIKAKUĆNI POROĐAJBAZA PODATAKA SLUCAJEVA:

1950-1969
1970-1979
1980-1989
1990-1999
2000-2009
2010-2019


DEČIJA BAZA PODATAKA:

TRAŽIM RODITELJE
vrh strane

kradjabeba.org