Krađa beba u Srbiji - kradjabeba.org - Vesti iz 2022. godine
POČETNA STRANA

Vaš komentar

KONTAKT

POSTOJEĆI KOMENTARI


VESTI:

2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002

ZATAŠKANO:

2001
1998
1996
1972 Izvoz bebaLITERATURA

STATISTIKA

AKTI


Vesti / 2022. godina • KRADJABEBA.ORG, 20.8.2015.
 • Upozoravamo sve roditelje da aktivnosti kao što su konferencija za štampu 24.8.2015. u Medija centru i najavljeni protest protiv novog zakona (leks specijalis) uz podršku nevladinog sektora i vodećih prozapadnih medija organizuju isti oni ljudi koji su nelegitimno predstavljali sve naše porodice pred vlastima i učestvovali u izradi za nas nepotrebnog i neprihvatljivog leks specijalisa koji nam se uporno nameće godinama. Oni su taj leks specijalis i predložili, a vlast načinila samo verziju njihovog predloga, suštinski istovetnu. Ne dozvolite da budete izigrani i da vaše prisustvo na tim skupovima bude zloupotrebljeno i u medijima prikazano kao vid podrške tim ljudima. S obzirom da je velika većina roditelja izrazila nezadovoljstvo novim zakonom, ovi samozvani predstavnici čine sve da preusmere svoje aktivnosti, a da pritom ne snose odgovornost za to što su godinama davali legitimitet vlastima za donošenje odluka u vezi tog posebnog zakona. Svim tim odugovlačenjima se krade i naše dragoceno vreme. Ta su lica koristeći se imenom naše Beogradske grupe roditelja propagirala zastarelost naših slučajeva zajedno sa političkim činiocima i vodećim medijima. Apelujemo na roditelje i članove porodica otetih beba da se ne odazivaju na njihove pozive i ne odlaze na njihove skupove, jer time daju privid legitimiteta tim licima i njihovim pogrešnim odlukama.
  Izglasavanje u skupštini bilo koje od verzija leks specijalisa potisnuće postojeće zakonske odrednice po kojima bez problema mogu da se vode pune istrage i sprovedu sudski postupci kada se bude otklonila politička blokada kao što smo zahtevali u našim Osnovnim načelima. Pravna prepreka ne postoji. Izgovor za usvajanje leks specijalisa je uporno ponavljana politička parola o zastarelosti koje zapravo nema u našim slučajevima, jer su krivična dela otmice i promene porodičnog stanja još uvek u toku!
  POLITIKA, 5.2.2022. / izvor

  Društvo je odgovorno da se „konacno reši ovako potresno ljudsko pitanje”  " width="426" height="240" style="border:2px solid white;" align="right" alt=""> Viši sud u Novom Sadu, pred kojim je u toku 90 vanparničnih postupaka za utvrđivanje činjenica o nestalim bebama, naveo je da je čitavo društvo odgovorno da se „konačno reši ovako potresno ljudsko pitanje” i pokrene odgovornost određenih pojedinaca.

  „Radi poštovanja dostojanstva članova porodica „nestalih beba” ne sme se dozvoliti da se ovi sudski postupci svedu na formalizam radi ispunjavanja obaveza prema Evropskom sudu za ljudska prava u Strazburu”, naveo je Viši sud u Godišnjem izveštaju o radu, prenosi Tanjug.

  U izveštaju sud ukazuje na niz prepreka i teškoca sa kojima se susreće u utvrđivanju činjenica o novorođenčadi nestaloj u periodu od šezdesetih do devedesetih godina prošlog veka. Tako navodi da najveći broj zdravstevnih ustanova, u periodu kada se sumnja da su bebe nestajale, nije pravilno i uredno vodio evidenciju, niti je postupao po procedurama, ukoliko su procedure i bile propisane.

  Zbog protoka vremena, ali i drugih razloga sud teško dolazi do medicinskih radnika, lekara, medicinskih sestara.

  „Osim propusta u vođenju evidencija u zdravstvenim ustanovama, nepotpuni su, neobrazloženi i sumnjive verodostojnosti i upisi u matične knjige rođenih i umrlih, kao upisi i dodeljivanja jedinstvenih matičnih brojeva novorođenčadi”, naveo je sud.

  Takode je ukazao na medicinski stav koji je prethodnih decenija preovladivao - da roditelje treba poštedeti bola sahranjivanja novorođenog deteta, čime je, kako smatra sud, pravdano uskraćivanje predaje tela bebe. Pored toga, nije bilo adekvatne i efektivne istražne procedure da se utvrde činjenice šta se sa navodno preminulom decom dogodilo, čime su se produžavale i produbljivale sumnje da su bebe bile protivpravno oduzimane od roditelja.

  Predlog za pokretanje ovih postupaka do sada je podnelo ukupno 116 predlagača, a rešena su 22 predmeta. Predlagači su sudu dostavili podatke i dokumentaciju kojom raspolažu, predložili saslušanje svedoka i prikupljanje dodatne dokumentacije, DNK veštačenja parafinskih kalupa, te zatražili da sud utvrdi istinu o statusu novorođenčadi za koju sumnjaju da su nestala iz porodilišta.

  U određenom broju predmeta, predlagači su postavili i zahtev za dosuđivanje nematerijalne štete zbog povrede prava na porodični život, koju sud odreduje po slobodnoj oceni, ceneći sve okolnosti slučaja, a pre svega intenzitet pretrpljenih duševnih bolova i straha i druga merila određena zakonom.

  Odšteta ne može biti veća od 10.000 evra u dinarskoj protivvrednosti, podseća sud.

  „Predlagači u postupcima koji se vode pred našim sudovima opravdano očekuju potpunu posvećenost suda u utvrđivanju sudbine njihove dece. Iako je Zakonom propisana hitnost u postupanju, teškoće u prikupljanu podataka predstavlja selektivno i paušalno dostavljanje odgovora pojedinih zdravstvenih ustanova, ali i dostavljanje veoma obimne dokumentacije kao što su kompletne knjige protokola porođaja, matičnih knjiga i drugo”, ukazao je sud.

  U pojedinim slučajevima, kako dodaje, utvrđeno je da je nakon obdukcije tela novorođenčadi, sačuvan „parafinski kalup”, te je određivano DNK veštačenje.

  Međutim, u nekoliko slučajeva, utvrđeno je da materijal nije podoban za veštačenje, usled oštećenja nastalog ili tokom uzimanja tkiva i materijlala ili usled neadekvatnog čuvanja. U pokušajima da ispita sve zdravstvene radnike, matičare, sva druga lica koja bi mogla imati saznanja o nestalim bebema, sud se obraća i policiji, ali, kako navodi, nažalost nema pomoć Posebne jedinice policije, čije formiranje za postupanje je po Zakonu utvrđeno, ali ova jedinica nije formirana.

  Pored toga, izostaje i saradnja Komisije čije formiranje je propisano` Zakonom, jer usled nesaglasnosti različitih Udruženja građana, ali i nepoverenja u rad institucija, još nije donet ni Statut Komisije, niti je sudu ova Komisija dostavila bilo koji podatak koji bi mogao biti od značaja, ukazao je novosadski Viši sud.

  Napominje da je, ukoliko u postupcima ne utvrdi smrt deteta, sud dužan da preduzme sve radnje i mere radi utvrđivanja mesta nalaženja deteta, uključujući usvajanje, hraniteljstvo, smeštaj u instituciju koja se stara o nezbrinutoj deci, kao i da li je došlo do izvršenja nekog od krivičnih dela trgovine ljudima ili drugih krivičnih dela, radi pokretanja krivičnih postupaka.

  „Odgovornost je čitavog našeg društva da ovako potresno ljudsko pitanje konačno reši, suoči se sa sopstvenom odgovornošću, neradom, nedostatkom i nepoštovanjem propisa i procedura i vršenja krivičnih dela i pokrene odgovornost određenih pojedinaca, a pre svega da okonča agoniju neznanja o sudbini deteta najbližim srodnicima”, zaključio je Viši sud u Novom Sadu.

  < nazad  ENGLISH  DOLIJALI:

  VESTI IZ SVETA
  VAŽNO ZNATI:

  KUĆNI POROĐAJ


  GEN I DNK ILUZIJE


  EUGENIKA  BAZA PODATAKA SLUCAJEVA:

  1950-1969
  1970-1979
  1980-1989
  1990-1999
  2000-2009
  2010-2019


  DEČIJA BAZA PODATAKA:

  TRAŽIM RODITELJE
  vrh strane

  kradjabeba.org